Zdaniem analityka obecnie chyba najważniejszym czynnikiem, który wspiera ceny na europejskich rynku wieprzowiny jest niska podaż, będąca efektem redukcji potencjału produkcyjnego we Wspólnocie.

Pogłowie trzody chlewnej w Unii Europejskiej na koniec 2022 roku było niższe o 5% r/r. Co istotne, spadki odnotowano w przypadku wszystkich grup technologicznych, co jest szczególnie ważne w przypadku stada loch. Uszczuplenie bazy produkcyjnej dotyczyło najważniejszych unijnych producentów, nie tylko Niemiec, Belgii, czy Holandii, ale nawet Hiszpanii. Podobne trendy obserwowano również w Polsce - krajowe stado skurczyło się o 6% r/r. Spadek pogłowia znajduje odbicie w wynikach produkcji mięsa. Łączne uboje w UE w styczniu br. były niższe o 5% r/r, a w Polsce o 7%. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej unijna produkcja wieprzowiny w 2023 roku ma być niższa o 1,1 mln ton niż rok wcześniej - czytamy w przygotowanym dla naszej redakcji komentarzu. 

Wzrost chińskiego importu wieprzowiny 

Zdaniem Grzegorza Rykaczewskiego warto też zauważyć, że nieco poprawiły się oceny dotyczące światowego popytu.  Pod koniec ubiegłego roku prognozy wskazywały na dalsze osłabienie popytu w Chinach w 2023 roku.

Najbardziej aktualne oceny z kwietnia są już bardziej optymistyczne i zakładają nawet niewielki wzrost chińskiego importu. Przyczyną rewizji ma być liberalizacja polityki sanitarnej w Chinach i związany z tym oczekiwany wzrost zapotrzebowania na mięso.

Daleka droga do odbudowy pogłowia świń

Zdaniem eksperta równolegle do zwyżki cen skupu notowanej na rynku, osłabieniu uległy ceny zbóż. Stopniowo obniżają się też ceny mieszanek przemysłowych, choć na razie te dynamiki są niewielkie. Wysoko utrzymują się za to ceny warchlaków. Niemniej, biorąc pod uwagę bieżące tendencje na rynku pasz i żywca, spodziewamy się poprawy rentowności w dalszej części 2023 roku. Ale nawet przy wzroście opłacalności odwrócenie trendu spadkowego w pogłowiu zajmie jeszcze wiele miesięcy. W bieżącym roku istotnym wsparciem cen żywca będzie więc niska podaż w Unii.