Sejmik Województwa Podlaskiego pod koniec lutego br. podjął jednogłośnie uchwałę dotyczącą odstrzału dzików. Na wydzielonych rejonach Podlasia do 30 czerwca ma zostać odstrzelonych 500 dzików. Na redukcję populacji dzików Sejmik z budżetu województwa przeznaczy 200 tys. zł.
Budżet woj. podlaskiego nie jest jednak wstanie sfinansować wszystkich kosztów związanych z redukcją pogłowia tej zwierzyny. Jak czytamy w stanowisku Sejmiku - bez konkretnych działań ze strony Rządu RP Samorząd Województwa nie może skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby wśród dzików.

Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie", w skład którego wchodzą grupy producenckie, związki producentów, hodowców, spółdzielnie producentów trzody chlewnej z Podlasia, polskie stowarzyszenia i związki producentów trzody, oraz Podlaska Izba Rolnicza zaznacza, że - uchwała o odstrzale 500 dzików to dopiero początek zwalczania ASF wśród dzików w Polsce. Pełen sukces może przynieść jedynie znaczne ograniczenie populacji dzika w całym kraju.

Stowarzyszenie zwraca też uwagę na działania jakie prowadzą Niemcy w celu zmniejszenia swojej populacji dzików. - Obserwujemy u naszych zachodnich sąsiadów, którzy przygotowują się dopiero na walkę z wirusem, że prewencyjnie redukują pogłowie dzika, a nawet populacje dzików w istniejących zwierzyńcach zabezpieczają podwójnym ogrodzeniem, aby zapobiec możliwości zarażenia się dzika ASF od przypadkowo rzuconej kanapki z wędliną ze wschodu. Prosimy Rząd Rzeczpospolitej Polskiej aby zabezpieczył w budżecie państwa kwotę co najmniej 4,8 miliona złotych na realizacje działań Sejmiku w zakresie walki z ASF dzików stosownie do przyjętego jednogłośnie dnia 23 lutego 2015 roku Stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków rozpowszechniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie woj. podlaskiego - czytamy w komunikacie Stowarzyszenia.

Sejmik woj. podlaskiego oprócz kosztów zmniejszenia pogłowia dzików wskazuje również na kolejność i skalę działań jakie powinny być podjęte w poszczególnych regionach tak aby były one skuteczne. Niezbędne jest znaczne ograniczenia populacji w strefie czerwonej - Strefa IA w maksymalnym wymiarze, czyli na terenach należących do powiatów sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, białostockiego oraz w strefie IB - strefa żółta w wymiarze 70 proc. populacji, czyli na terenach należących do powiatów suwalskiego, monieckiego, wysokomazowieckiego, siemiatyckiego, bielskiego i hajnowskiego.

W pozostałej części województwa ograniczenie populacji powinno dotyczyć 50 proc. całego pogłowia zwierzyny.