PRZEGLĄD PRASY: (...) Prof. Jan Małkowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie uważa, że może już w carwcu ceny będą "ceny wspinać się na kolejny szczytowy poziom, tak jak w 2001 i 2004 r.". W tym roku styuacja może być podobna, ponieważ wielu rolników od kilku miesięcy ogranicza produkcję. Ceny prosiąt wciąż są niskie (w woj. kujawsko-pomorskim trzeba zapłacić od 120 do 190 zł za parę, w lubelskim - 80 zł), a kupujących na targowiskach jest niewielu. Świńska górka to już przeszłość.

Źródło: Gazeta Pomorska