Zeszły rok obarczony był niskim poziomem cen żywca wieprzowego przy niemal stałej tendencji spadkowej. W I kwartale ub. r. przeciętna cena skupu wyniosła ok. 4,47 zł/kg i była o ok. 10% niższa niż rok wcześniej, by w grudniu uzyskać poziom 4,17 zł/kg, co oznaczało spadek r/r o 8%. Jednym z efektów występowania tego zjawiska był spadek pogłowia świń, które w grudniu zeszłego roku wyniosło ok. 11 mln sztuk i było mniejsze niż w grudniu 2017 r. o ok. 880 tys. sztuk. W tym okresie największy spadek – 18%, odnotowano wśród loch. Dodatkowym utrudnieniem rynkowym były pojawiające się we wschodniej Polsce kolejne ogniska ASF. Mimo wielu barier rozwoju, w 2018 roku (wg danych GUS) polski eksport mięsa wieprzowego wzrósł o ok. 4,5%, z 484 do 505 tys. ton. Wzrosła również skala importu - o ok. 6,5% w stosunku do 2017 roku.

W tak trudnych warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w 2018 r. 3,5 mln skonsolidowanego zysku ze sprzedaży przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o 21,4% i wynoszących ponad 2,14 mld zł. Przychody z eksportu wyniosły 323,87 mln zł, czyli o 23,9% więcej r/r, co dało 15,08% udziału w przychodach ogółem (wzrost r/r o 0,3 pkt. %). Zysk EBITDA wyniósł 46,59 mln. Grupa odnotowała również stratę netto na poziomie 17,84 mln zł, co było efektem gorszych wyników finansowych w segmentach: Trzoda Chlewna i Przetwórstwo.

Wyjątkowo niskie ceny żywca, które obserwowaliśmy w 2018 r. wywołane głównie sytuacją związaną z ASF, nie tylko w Polsce ale i w nowych regionach Europy, straty spowodowane przez suszę i rosnące ceny pasz, a także ogólna nadprodukcja mięsa wieprzowego w całej UE potwierdziły, że był to historycznie jeden z trudniejszych okresów dla całej branży produkcji trzody chlewnej.

W 2018 r. segment trzody chlewnej w Gobarto odnotował stratę 11,27 mln zł. Dla porównania rok 2017 zamknął z zyskiem wynoszącym 0,71 mln zł. EBIDTA za 2018 r. również była ujemna, wynosząc -4,23 mln zł w przeciwieństwie do dobrego wyniku z 2017 r., równego 8,07 mln zł.

Jak powiedział Rafał Oleszak, wiceprezes GK Gobarto - To oczywiście pokazuje, że producenci trzody chlewnej w ubiegłym roku nie pokrywali kosztów produkcji. Nie dotyczy to wyłącznie Gobarto ale całego rynku producentów trzody chlewnej. Dzisiaj widzimy, że wielu producentów trzody chlewnej nie wytrzymało tej trudnej sytuacji rynkowej. Oczywiście to jest tak, że dzisiaj są korzystne ceny żywca. Ci, którzy przetrwali rozwijają się, ci którzy nie przerwali, różnie się zachowują. Są podmioty, które zakończyły działalność, są takie, które próbują się sprzedać. Niestety, to jest tak, że ASF i niskie ceny weryfikują rynek i go czyszczą. Nie wszyscy na tym rynku mogą wytrzymać i zaakceptować przez dłuższy czas stratę na produkcji. Jest to szczególnie trudne dla podmiotów, które zajmują się tylko produkcją trzody chlewnej. W Gobarto jest kilka segmentów, więc gdy jest taki trudny rok jak 2018, to mimo wszystko jesteśmy w stanie to przetrwać, bo mięso, wędliny, hurtownie zarabiają.

Trudne warunki rynkowe nie spowodowały ograniczenia produkcji w Gobarto, jak podkreślił Marcin Śliwiński prezes Grupy: Mimo złych warunków na rynku, wykorzystaliśmy nasze zaplecze surowcowe. Cały czas produkowaliśmy. To jest nasza filozofia, że produkujemy niezależnie od warunków rynkowych. 

Straty finansowe odnotowano również w segmencie Przetwórstwo, składającym się z grupy Silesia, która od grudnia 2017 r. wchodzi w skład GK Gobarto. Prowadzony jest tam proces porządkowania struktur oraz integracji biznesowej z pozostałą sferą działalności Grupy Gobarto. W zeszłym roku, w związku z zamknięciem zakładów w Ciechanowcu i Ciechanowie, trwało przenoszenie całej produkcji do Sosnowca, mające na celu optymalizację kosztów produkcji i logistyki. Zakończyło się ono sukcesem, niemniej generowało bardzo wysokie koszty obciążające zeszłoroczny wynik finansowy Grupy.

Najlepszy wynik w Grupie zanotował segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody wyniosły 1,68 mld zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość 17,35 mln zł, natomiast EBITDA segmentu – 35 mln zł.

Nowa strategia na lata 2019-2024

Pod koniec stycznia tego roku zarząd Gobarto S.A. zakomunikował o przyjętej strategii rozwoju na lata 2019-2024, opierającej się na kilku kluczowych założeniach.

– „Planujemy wzmocnienie dotychczasowej pozycji jednego z liderów w obszarze produkcji mięsa czerwonego w Polsce oraz maksymalne zbilansowanie pomiędzy poszczególnymi segmentami działalności, co przyczyni się do wzrostu efektywności i pozyskania dalszej przewagi konkurencyjnej. Będziemy też kontynuować rozwój produkcji tucznika w ramach programu Gobarto 500, który powstał w celu odbudowy rynku trzody chlewnej w kraju – powiedział Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

Grupa planuje również inwestować w nowe fermy zarodowe, zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programy Gobarto 500 ferm tuczowych. Nieodłącznym elementem rozwoju segmentu zwierzęcego będzie budowa biogazowni. Co istotne, GK Gobarto nie zamierza się skupiać wyłącznie na rynku polskim. Dalsze rozszerzanie portfolio rynków eksportowych zapewni jej utrzymanie dotychczasowego, wysokiego poziomu przychodów eksportowych w strukturze przychodów ogółem. Z kolei trwająca integracja oraz optymalizacja segmentu przetwórstwa ma na celu wypracowanie optymalnego modelu jego funkcjonowania, przekładającego się na lepsze wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. W tym segmencie kluczowa będzie rola Zakładów Mięsnych Silesia S.A. Wzmocnienie pozycji rynkowej tej spółki jako jednego z liderów krajowego przetwórstwa mięsnego będzie możliwe dzięki wzrostowi produkcji i organicznemu rozwojowi sprzedaży przetworów z mięsa. W obszarze dystrybucji strategia zakłada zwiększanie wolumenu sprzedaży w oparciu o posiadane aktywa oraz ewentualne akwizycje. W planach jest także aktywna komercjalizacja posiadanych nieruchomości poprzez ich sprzedaż i wynajem, jak również partnerstwa strategiczne z podmiotami branżowymi.