Sytuacja ekonomiczna od dawna ich nie rozpieszcza, co z roku na rok możemy obserwować na przykładzie topniejącego pogłowia świń.

Podczas rozmów z hodowcami prowadzącymi rodzinne gospodarstwa wyraźnie widać, że wielu z nich wręcz wstrzymuje się z konkretnymi inwestycjami w swoich gospodarstwach. Wszystko za sprawą tego, że w połowie lutego br. dostali sygnał, iż wraz z wprowadzeniem nowego PROW-u na lata 2014-2020 zostanie otwarta droga do wsparcia produkcji prosiąt. Wówczas w toku prac Zespołu ds. odbudowy pogłowia świń utworzonego przy ministrze rolnictwa ustalono, że najważniejszym działem w produkcji świń jest hodowla loch i produkcja prosiąt. W podsumowaniu prac Zespołu stwierdzono, że właśnie ten sektor powinien być szczególnie wspierany.

W trakcie końcowych konsultacji pomiędzy przedstawicielami m.in. związków branżowych, instytutów naukowych, producentami i hodowcami świń a przedstawicielami MRiRW została wypracowana wstępna propozycja wielkości dofinansowania. Środki przeznaczone na modernizację jednego stanowiska dla lochy lub budowę od podstaw chlewni ze wszystkimi niezbędnymi działami, czyli np. magazynem paszowym, zbiornikiem na gnojowicę itp., powinny odpowiednio wynosić 6 tys. złotych i 12 tys. złotych w drugim przypadku.

Poziom wielkości gospodarstw, dla których przeznaczono by wsparcie, to 150 loch w stadzie. Byłby to minimalny, końcowy poziom założony przez producenta przy przystępowaniu do programu. Oznacza to, że producent który posiada np. 40 loch w stadzie, również mógłby otrzymać takie wsparcie, jeżeli w projekcie założy, a później wypełni deklarację rozbudowy swojej produkcji do poziomu minimum 150 loch w stadzie.

Jak teraz informuje nas MRiRW, ówczesne ustalenia Zespołu ekspertów nadal stanowią punkt wyjścia do opracowania nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także do planowania i projektowania innych form wsparcia. W projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 proponuje się, aby w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" były realizowane między innymi operacje dotyczące budynków inwentarskich wykorzystywanych w produkcji prosiąt, mleka i bydła mięsnego. Obecnie trwają prace w celu przeanalizowania zgłoszonych propozycji i ewentualnej zmiany opisu działania w tym zakresie. Warto podkreślić, że małe gospodarstwa, utrzymujące małą liczbę zwierząt, będą mogły, zgodnie z projektem PROW 2014-2020, ubiegać się o pomoc w ramach działania "Restrukturyzacja małych gospodarstw", na realizację określonego projektu przedstawionego w biznesplanie. Będą mogły również realizować projekty zbiorowe, o których mowa w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" - wyjaśnia nam biuro prasowe MRiRW.