Józef Łyczak (PiS) przedstawiając sprawozdanie senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi z prac nad nowelizacją poinformował, że komisja ta opowiedziała się za przyjęciem ustawy bez poprawek. Wyjaśnił, że "zmiana ma na celu zapewnienie możliwości zagospodarowania mięsa pozyskanego ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń, z terenów objętych ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem ASF".

- Mięso, które ma być przeznaczone do spożycia przez ludzi będzie pochodziło od zdrowych i przebadanych zwierząt. Wejście w życie ustawy ułatwi sprzedaż wolnych od wirusa ASF świń przez producentów rolnych prowadzących produkcję na obszarach z ograniczeniami, a tym samym nie zwiększy bezrobocia z tytuły rezygnacji z produkcji świń i przerobu w zakładach mięsnych - tłumaczył.

Zdaniem senatora jest to ustawa bardzo ważna i oczekiwana przez rolników z terenów, na których jest prowadzona hodowla i na których wystąpił ASF. - W tej ustawie chodzi przede wszystkim o to, aby zdrowe mięso ze zdrowych świń, po przeprowadzonych badaniach mogło być sprzedane bez jakichkolwiek ograniczeń po cenie rynkowej, a nie jak do tej pory zaniżonej przez firmy skupujące - mówił sprawozdawca. Jego zdaniem firmy takie "robiły na ASF znakomity interes".

- Tą ustawą przerywamy ten proceder (...) kończymy z tym wyzyskiem - podkreślił Łyczak.

Podczas debaty senatorowie, podobnie jak komisja rolnictwa i rozwoju wsi, nie zgłosili poprawek do ustawy. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz (PO) poinformował, że głosowanie nad ustawą zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu. Zgodnie z planem prac Senatu ma ono się zakończyć w piątek.

Projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przygotował rząd.

Ustawa zakłada wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z 2016 roku - obok dotychczas wskazanych tam produktów mięsnych - objęte będzie również mięso pochodzące od zdrowych świń z gospodarstw rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF.

Obecnie do zamówień na dostawy produktów mięsnych ze świń z terenów z ograniczeniami związanymi z wystąpieniem ASF nie stosuje się Prawa zamówień publicznych. Ustawa przewiduje, że przepis o niestosowaniu będzie dotyczył zatem także mięsa z takich świń - pod warunkiem, że oferowane mięso wieprzowe spełnia wymagania weterynaryjne.