PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

„Sezon ASF” po raz piąty

„Sezon ASF” po raz piąty
Zygmunt Pejsak z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie

O przebiegu tegorocznego sezonu ognisk ASF, perspektywach na opracowanie szczepionki i realiach produkcji trzody w dobie pomoru rozmawiamy z profesorem Zygmuntem Pejsakiem z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie.„Farmer”: Jak ocenia Pan przebieg tegorocznego „sezonu ASF” w naszym kraju?

Prof. Zygmunt Pejsak: Patrząc na liczbę przypadków ASF u dzików, która jest rekordowa, obawiałem się, że liczba ognisk będzie większa od stwierdzonej. Gdyby nie duża liczba ognisk na Lubelszczyźnie, można by stwierdzić, że hodowcy i producenci świń w znacznym stopniu opanowali „sztukę” obrony przed ASF. Na Lubelszczyźnie ASF potwierdzano przede wszystkim w regionach, w których gęstość gospodarstw – z reguły drobnotowarowych – jest wysoka.
W południowej części województwa ok. 90 proc. chlewni to gospodarstwa drobnotowarowe; w niektórych gminach odległość między chlewniami nie przekracza kilkuset metrów. ASF stwierdzano przede wszystkim na obszarach występowania wirusa w środowisku naturalnym. W tym aspekcie ważne są także powiązania rodzinne/socjalne między właścicielami chlewni. Jeżeli dodamy do tego nie zawsze właściwe wdrożenie zasad bioasekuracji, sprawa staje się jasna. Jeżeli błędy popełniane są w regionie, gdzie nie ma w środowisku wirusa ASF, ryzyko jest małe lub nieistotne, ale jeżeli popełniane są tam, gdzie mamy setki przypadków ASF wśród dzików, sprawa przedstawia się inaczej.
Jedno jest pewne – aby doszło do wybuchu ogniska ASF, wirus musi być wprowadzony do stada. Pewnie wielu się narażam, ale uważam, że w ogromnej większości przypadków winę za wprowadzenie wirusa do stada ponosi człowiek, nawet wtedy, gdy wjeżdża ciągnikiem bezpośrednio z pola na podwórko, na którym zlokalizowana jest chlewnia, czy też wchodzi do chlewni, nie zmieniając butów, ubrania roboczego, w których chodził wcześniej po polu lub lesie.
Z drugiej jednak strony, czy właściciel gospodarstwa odpowiada za to, że w pobliskim lesie lub na jego polu leżą dziki padłe z powodu ASF? Z pewnością nie.

A jak ocenia Pan sytuację na zachodzie kraju?

To, że nie mamy dużej liczby ognisk w woj. lubuskim, gdzie liczba przypadków jest wysoka – ok. 750, wynika prawdopodobnie z liczby chlewni w tym województwie. W woj. dolnośląskim liczba przypadków jest niska, podobnie jak liczba dzików; niewielka jest też liczba gospodarstw utrzymujących świnie, stąd tylko jedno incydentalne ognisko ASF.

Bardzo dobrze bronią się producenci świń w Wielkopolsce. Mimo ponad 170 przypadków u dzików, stwierdzono tam tylko kilka ognisk, z czego jedno z nich można połączyć epizootycznie z ogniskiem w województwie lubuskim. Wielkopolska uwidacznia, jak duże znaczenie w szerzeniu się ASF odgrywa struktura produkcji. Niemniej chciałbym podkreślić, że jeżeli nie opanujemy w tym regionie Polski problemu ASF wśród dzików, to w przyszłym roku sytuacja może się wyraźnie pogorszyć. Pamiętajmy – im więcej przypadków ASF u dzików, tym więcej wirusa w środowisku i tym większe zagrożenie dla producentów świń.

Na pewno na słowa pochwały zasługują producenci świń. Tak jak inspekcja nie może odpowiadać za błędy popełniane przez producentów, tak przede wszystkim zasługą rolników jest właściwe zabezpieczenie obiektu. Inspekcja jest tylko organem kontrolnym i doradczym w zakresie wdrażania bezpieczeństwa biologicznego. Na pewno im mądrzej kontroluje, a przede wszystkim im więcej czasu poświęca na uświadomienie hodowcom świń, czym jest bioasekuracja, tym jest lepiej. Niestety za upowszechnianie wiedzy na temat celów i zasad bioasekuracji odpowiada głównie inspekcja weterynaryjna. W moim przekonaniu najważniejszym zagadnieniem jest uświadomienie producentom świń przez samych hodowców, że bioasekuracja jest świetnym orężem w walce z ASF, a nie wymysłem inspekcji czy naukowców. Chciałbym podkreślić: bioasekuracji nie robimy dla PLW, ARiMRU czy lekarza weterynarii obsługującego chlewnię. Bioasekurację robimy dla siebie. Pieniądze wydane na ten cel są najlepszą inwestycją.

Czy wielkopolski łańcuch produkcji wieprzowiny jest w stanie funkcjonować przez dłuższy czas w strefie niebieskiej, jeśli jej zasięg poszerzyłby się i był utrzymany przez dłuższy czas?

Mam nadzieję, że strefy niebieskie w Wielkopolsce szybko znikną. Sprzyjać temu powinna pora roku, tym samym pytanie przestanie być aktualne. Funkcjonowanie w obszarze zagrożenia w dłuższej perspektywie jest dewastujące i dlatego administracja weterynaryjna musi na bieżąco analizować sytuację epizootyczną na takim terenie i najszybciej jak to możliwe dążyć do zniesienia strefy niebieskiej.

A jak ocenia Pan sytuację w Polsce na tle innych krajów Europy borykających się z ASF? 

Biorąc pod uwagę szereg czynników – przede wszystkim wielkość naszego kraju, liczbę gospodarstw, strukturę chowu świń, liczbę dzików i inne uwarunkowania – uważam, że z ASF wśród świń radzimy sobie relatywnie dobrze. Znam dobrze sytuację w Rumunii i Bułgarii. U nas sytuacja jest nieporównywalnie lepsza. Czechom czy Belgom udało się, żeby nie dopuścić do „ucieczki” wirusa z pierwotnego ogniska. Ten, komu się to udaje, zawsze wygrywa.

Na pewno powinniśmy być bardziej skuteczni przede wszystkim w ograniczaniu populacji dzików, szczególnie w rejonach jeszcze nie objętych „świeżym zakażeniem”. Dzisiaj, inaczej niż 7 lat temu, wiemy, co i jak powinno być robione w tym zakresie.

Efektywny, bezpieczny z epidemiologicznego punktu widzenia intensywny odstrzał dzików wymaga dużej dyscypliny i stosownej strategii. Zadanie to powinno być koordynowane przez dobrze wyszkolonych, znających zasady ekspertów.

Wiemy, że nie należy strzelać tam, gdzie ASF wśród dzików już jest, natomiast intensywnie należy strzelać w promieniu przynajmniej 50 km wokół nowych przypadków ASF. Jednak, przede wszystkim nie możemy ulegać presji ludzi, których nie wzrusza wybijanie stada liczącego 20 000 świń, w tym jednodniowych prosiąt i karmiących prosięta matek, a bardzo boli bezwzględnie konieczna poważna redukcja pogłowia dzików.

Słusznie zauważył Pan, że nastawienie społeczeństwa, przede wszystkim zaś szkodliwa działalność środowisk prozwierzęcych, sprawia, że jak do tej pory żadna ekipa rządząca nie podjęła zdecydowanych działań w kierunku znaczącej redukcji pogłowia dzików. W jaki sposób to zmienić?

Tak, jak to robi policja w stosunku do tych, którzy notorycznie nie przestrzegają przepisów drogowych, nakłaniając „recydywistów” do oglądania filmów z wypadków drogowych, powinno się nakręcić film z likwidacji – z powodu ASF – stada świń. Takie nagranie powinno się pokazywać „obrońcom zwierząt”, aby zrozumieli konsekwencje wynikające z szerzącego się w zbyt licznej populacji dzików ASF. Po pierwsze myślę, że część tzw. obrońców zwierząt nie byłaby w stanie do końca obejrzeć takiego filmu, a po drugie może zrozumieliby, że zabicie karmiącej 14 prosiąt lub ciężarnej lochy jest okrucieństwem znacznie większym niż odstrzelenie samicy „przelatka” dzika, który jako gatunek jest prawnie uznany za zwierzę łowne, czyli dokonuje się ich zabijania, tylko w innej formie. Wiem, że z wielu względów jest to niemożliwe, ale nie znam innego sposobu dotarcia do ludzi, których nie obchodzi los nie tylko producentów i hodowców świń, lecz także zabijanych z powodu ASF zwierząt, które mogłyby jeszcze żyć, a potem być z poszanowaniem dobrostanu zagospodarowane jako nasz pokarm, a nie utylizowane w zakładach utylizacyjnych, co jest olbrzymim marnotrawstwem.
Od kwietnia obserwujemy w naszym kraju duży spadek liczby nowych przypadków ASF – na nieco ponad 3 tys. przypadków, blisko 2 tys. potwierdzono od stycznia do końca marca.

Czy Pana zdaniem jest to efekt realnych działań podjętych przez służby, czynników sezonowych czy raczej mniejszej liczby odstrzałów i mniej intensywnego poszukiwania truchła w związku z pandemią COVID-19?

Sądzę, że zmniejszenie się od kwietnia liczby „dodatnich” pod względem ASF dzików wynika przede wszystkim z dwóch faktów. Pierwszy to ten związany z ujawnieniem się po zimie wielu padłych w tym czasie dzików; zazwyczaj w lutym, marcu i kwietniu znajduje się najwięcej padłych w czasie zimy dzików. Po drugie, faktycznie COVID-19 oraz krótkotrwały, ale raptownie wprowadzony zakaz wstępu do lasów uniemożliwiły czy może istotnie ograniczyły możliwość odstrzału dzików lub wykrywania ich zwłok. Jestem pewien, że nikt nie jest w stanie podać realnego stanu pogłowia dzików w Polsce. Wydaje się, że jest ich obecnie więcej niż w podawanych oficjalnie danych. Niestety, obiektywnych, precyzyjnych danych odnośnie ich liczby chyba nie ma.

W ostatniej rozmowie z Pawłem Wróblem, ekspert zwrócił uwagę na to, że brak wystarczającej redukcji pogłowia dzików zwiększa ryzyko wytworzenia odporności populacji, czyli powstania osobników, które będą mogły przenosić chorobę na duże odległości przez długi czas. Czy zgadza się Pan z tą tezą?

Przedstawione przez wymienionego eksperta zjawisko znane jest w odniesieniu do większości chorób zakaźnych. W przypadku ASF, mimo stwierdzania tej choroby w naszym kraju od ponad 7 lat, a na wschodzie Europy jeszcze wcześniej, nie zauważa się problemu narastania odporności populacyjnej na zakażenie wirusem ASF.

Powyższe wynika z faktu, że zainfekowane wirusem ASF dziki, podobnie jak świnie, nie wytwarzają swoistej odporności przeciwzakaźnej. Powstające po infekcji przeciwciała są wykrywane za pomocą stosownych testów, ale nie odgrywają żadnego znaczenia w budowaniu odporności – jednym słowem nie są w stanie zneutralizować wirusa (nie są to tak zwane przeciwciała neutralizujące). Według najnowszych danych EFSA na Litwie i w Estonii wykazano, że dziki, które przeżyły ASF, ponownie chorowały po kolejnym zakażeniu. Niezdolność dzików i świń do wytwarzania odporności pozakaźnej uwidacznia się w postaci ogromnych trudności w opracowaniu w pełni skutecznej szczepionki.

Co jakiś czas docierają do nas doniesienia na temat opracowania rzekomo skutecznej szczepionki przeciw ASF. Każdorazowo okazuje się jednak, że nawet w razie potwierdzenia jej działania nie będzie ona mogła być wykorzystana w krajach UE. Jakie warunki musi spełnić zatem szczepionka, aby mogła być dopuszczona do zastosowania w ochronie stad świń w Unii?

Musi być nieszkodliwa, w pełni skuteczna i co ważne – tak skonstruowana, by można było odróżnić zwierzęta szczepione od zakażonych (tak zwana szczepionka delecyjna, tego typu szczepionkę stosowaliśmy w programie zwalczania choroby Aujeszkyego).

Zakładając, że uda się opracować szczepionkę, w jakiej formie musiałaby być ona podana dzikom, aby osiągnąć odporność populacji? Czy odporność ta byłaby równoznaczna z zaprzestaniem przenoszenia wirusa?

Szczepionka powinna być u dzików podawana doustnie. I to nie w sposób, w jaki np. szczepimy lisy przeciwko wściekliźnie, rozrzucając szczepionkę z samolotów. W przypadku dzików szczepionka musi być zakopywana na odpowiednią głębokość pod ściółkę; na inną głębokość, jeżeli chodzi o dziki młode, a na inną, jeżeli chodzi o dziki „starsze”. Niemcy przećwiczyli ten sposób podawania szczepionki dzikom przy zwalczaniu pomoru klasycznego świń. Było to olbrzymie przedsięwzięcie praktyczne i logistyczne. Zazwyczaj szczepionki nie chronią przed zakażeniem, tylko przed skutkami zakażenia. Na pewno stosowanie szczepień w sposób istotny ograniczyłoby siewstwo (przenoszenie) wirusa.

Mówiąc o szczepionce, należy pamiętać o tym, że najprawdopodobniej tak, jak to miało miejsce w przypadku klasycznego pomoru świń czy też choroby Aujeszkyego u świń, wprowadzenie szczepionki do immunizacji świń wskazywałoby, że kraj nie potrafi sobie poradzić ze zwalczaniem choroby drogą administracyjną. W takim przypadku najprawdopodobniej kraj traktowany by był tak, jak kraj dotknięty chorobą.

Wróćmy jeszcze do tematu produkcji trzody w dobie ASF: czy to nie czas, by zacząć działać radykalnie – zweryfikować i ewentualnie zmienić krajową strategię zwalczania tej choroby?

Strategia jest od kilku lat znana, konieczna jest determinacja w realizacji i realna, a nie deklaratywna współpraca wszystkich zainteresowanych stron. Na pewno niezbędne są bardzo duże środki i siły na konsekwentną, długotrwałą realizację znanej strategii. Problemem jest też zmiana nastawienia społeczeństwa do problemu zwalczania ASF w populacji dzików.

Co z ideą kompartmentalizacji? Kilka lat temu dość głośno mówiło się na ten temat, natomiast idea ta nie weszła w życie. Czy jest to dobry pomysł na ratowanie krajowej produkcji trzody?

Należy o tym rozmawiać i przekonywać Unię do zasadności tej strategii. Póki co część krajów Unii mocno korzysta na ASF w skali Europy i świata. Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) ideę kompartmentalizacji uznaje. Aby strategia ta była do przyjęcia, musimy się do tego solidnie przygotować. Należy jednak pamiętać, że kompartmentalizacja wymaga silnej integracji całego łańcucha produkcyjnego w sektorze wieprzowym. Tu nie ma miejsca na przypadkowe np. zakupy paszy, zwierząt czy usługi. Ponadto to, czy o strategii tej w skali Europy będziemy rozmawiać na poważnie, zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w zakresie tej choroby w Europie.

Co z utrzymywaniem świń na wolnym wybiegu na terenach dotkniętych ASF? Czy przy ogromnej presji wirusa w środowisku działanie takie nie jest proszeniem się o kłopoty?

Rozumiejąc problemy pewnej grupy hodowców, uważam, że w aktualnej sytuacji nie powinniśmy iść w tym kierunku; chociaż póki co przepisy unijne tego jednoznacznie nie zabraniają.

Czy odmowa wypłaty odszkodowania dużym gospodarstwom, profesjonalnym fermom, w sytuacji, gdy decyzja opiera się na drobnym szczególe bioasekuracji, to dobry kierunek?

Myślę, że regulacje prawne dotyczą wszystkich. Wszyscy powinni być traktowani tak samo – zgodnie z obowiązującym prawem. Ważny jest też zdrowy rozsądek.

Dziękujemy za rozmowę.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)

 • Piotrek 2020-10-08 02:27:36
  Pamiętam że to właśnie ten Pan protferosof, bo Profesorem ciężko mi nazwać tego dżentelmena Odradzal odstrzał dzików, gdy w Polsce znaleziony został pierwszy dzik. Pamiętam to dokładnie. Jako autorytet, niech teraz popatrzy na Czechy czy Belgow i Niemców. Jakich oni muszą mieć głupich tych swoich profesorów skoro zalecają odstrzał. Niech Pan Prusak jedzie i im wytłumaczy żeby tego nie robiło, tylko niech się pośpieszy bo zaraz je odstrzela i poradzą sobie sami z asf-em bez, jakże cennych pańskich opinii. Pozdrawiam Profesora i mam nadzieję że nie przejmie się tym że to właśnie przez jego opinie podjęto takie działania. Przecież to tylko kilkaset tyś rodzin które z tego żyły zbankrotowaly. Jeszcze raz wszystkiego dobrego
 • Tomasz 2020-10-07 09:44:14
  Ciekawa wypowiedz, z jednym sie nie zgadzam-z niskim poglowiem dzikow w woj.dolnoslaskim.Z tego co wiem, jest dokladnie odwrotnie choc w dolnoslaskim chyba tego ne wiedza poniewaz zadne dzialania w zwiazku z asf nie sa podejmowane.Np. Nie ma zupelnie zakupu chlodni przez PIWy, nie ma wzmozonych polowan itd.
 • Ranczo Roztocze 2020-10-07 09:43:58
  Szanowny Panie profesorze troszke pan bajki opowiada. Tak na południowej lubeszczyznie sa rozdrobnione gospodarstwa ale one przez ten sezon asf praktycznie nie istnieja. Okolice Smorynia, Gorajca asf rozpoczal sie w tym roku od duzych gospodarstw 2600szt, 1900szt , 1200szt a w dalszej kolejnosci mniejsze 300szt a reszte ponizej 100szt. Mozna z tego wywnioskowac ze ci wieksi w 100% spelniali biosasekuracje i wiem ze tak bylo bo znam te gospodarstwa. A reszta w mniejszym stopniu spelniala bo musiala spelniac ze wzg na duza liczbe kontroli w tamtym roku. Wniosek wiec taki nawet ta wasza bioasekuracja nie wiele da jezeli nie zrobi sie porzadku z dzikami i ich zwlokami. Rolnik musi pojechac w pole zrobic zniwa itp. Jest to nieodzowna czesc hodowli trzody chlewnej. Prosze o przemyslenie swojej postawy
 • Fox 2020-10-07 07:28:17
  Nie rozumiem profesora albo on myśli że jesteśmy głupi. Z jednej strony niby broni gospodarstwa rodzinnych a z drugiej strony pokazuje na przykładzie tego ciągnika z pola prosto pod chlewnie że małe gospodarstwo nie ma sensu. Tak samo mówienie o kompartmencie, przeciez to musiałobybyc wyspecjalizowane gospodarstwo zamknięte jak szpital a nie rodzinne gospodarstwo często o wielokierunkowej działalności która nie rzadko amortyzuje wachania na rynku wieprzowiny.. Do tego dochodzi fakt że stworzenie takiego zamkniętego ośrodka świńskiego wiąże się z dużymi kosztami które mają sens jedynie przy odpowiednio dużej skali produkcji, czytaj- produkcja przemysłowa.
 • Sam 2020-10-06 23:00:54
  Dziwne, ze w Polse nie stosuje sie skutecznych srodkow na dziki a jest zabawa z mysliwymi I ASF. Jak HOGGONE® Sodium Nitrite cxy Kaput. Moze czas zadbac o polska wieprzowine, gospodarke a nie hobby mysliwych!
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.23.219.12
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.