11 i 12 ognisko ASF potwierdzono w Wielkopolsce. Pierwsze z nich wystąpiło w regionie które w tym roku został już mocno doświadczony przez chorobę - w południowej części województwa. Choroba wystąpiła tu w miejscowości Łoniewa w gminie Osieczna (pow. Leszczyński). Przypomnijmy, że w gminie tej potwierdzono także poprzednie ognisko choroby. W stadzie w którym potwierdzono pomór przebywało 110 zwierząt. 

Drugie z omawianych ognisk wystąpiło w zachodniej części regionu, konkretnie w miejscowości Krzeszkowice w gminie Szamotuły. Tym razem pomór pojawił się w bardzo małym stadzie świń - liczyło ono zaledwie 9 zwierząt. 

Niestety, szczególnie drugie z ognisk wiąże się z dużymi konsekwencjami dla okolicznych hodowców. Od dawna w tej części województwa nie obserwowano bowiem ASF świń, przez co okoliczne miejscowości znajdują się w strefie różowej o mniejszych restrykcjach. Ostatnie ognisko sprawi, że wielu hodowców dotkniętych zostanie większymi obostrzeniami. W przypadku ogniska nr 11 zasięg stref się nie zmieni - od dawna obowiązuje tam bowiem strefa czerwona. 

Od początku roku potwierdzono 12 ognisk ASF, w wyniku likwidacji których padło, lub zostało ubitych blisko 3 tys. świń. Większość - bo aż 7 ognisk potwierdzono właśnie w Wielkopolsce.