• Główny Inspektorat Weterynarii poinformował właśnie o potwierdzeniu kolejnego ogniska ASF w stadzie trzody chlewnej.
  • Choroba ponownie pojawiła się w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie.
  • Zakażone stado liczyło około 150 sztuk i prowadzone było w cyklu zamkniętym.

Tym razem trudno mówić o niespodziance - choroba ponownie pojawiła się w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie. Mowa tu o miejscowości Brudno w gminie Parczew, niedaleko granicy z gminą Siemień. 

Jak poinformował nas Powiatowy Lekarz Weterynarii, zakażone stado liczyło około 150 sztuk i prowadzone było w cyklu zamkniętym. U zwierząt wystąpiły książkowe objawy choroby, w stadzie odnotowano bardzo dużą liczbę upadków. 

ASF w powiecie parczewskim

Jest to już piąte ognisko ASF, jakie w tym roku potwierdzono na terenie powiatu Parczewskiego. Trzy z nich wystąpiły właśnie w gminie Parczew, dwa zaś w sąsiedniej gminie Milanów. Dodatkowo dwa ogniska pomoru potwierdzono w sąsiadującej z powiatem parczewskim gminie Wohyń, należącej administracyjnie do powiatu radzyńskiego. Jak pisaliśmy już wcześniej, ta część województwa charakteryzuje się największą skalą produkcji tuczników w regionie. 

Obszar powiatu parczewskiego był już wcześniej mocno doświadczony przez ASF: Apogeum kryzysu nastąpiło w 2018 roku, kiedy w tym regionie potwierdzono blisko 20 ognisk pomoru. Kolejne lata były już znacznie lepsze - nie potwierdzono w tym powiecie żadnych zachorowań. Niemniej lokalni hodowcy z pewnością nie mogli spać spokojnie. Pomór występował bowiem między innymi w sąsiednich powiatach: radzyńskim i lubartowskim. Pewne wytchnienie przyniósł miniony rok, kiedy to na całej Lubelszczyźnie nie potwierdzono ani jednego ogniska ASF. 

Ogniska ASF w 2023 roku 

Od stycznia ASF świń potwierdzono w Polsce już 13 razy, gdy w całym ubiegłym roku mieliśmy 14 potwierdzonych ognisk. Poza wspomnianymi powiatami na Lubelszczyźnie, ASF wystąpił też w województwach: dolnośląskim (pow. lubański), wielkopolskim (pow. międzychodzki i obornicki), a także warmińsko-mazurskim (pow. gołdapski) i mazowieckim (pow. makowski).

W 13 ogniskach na skutek wystąpienia choroby padło, lub zostało zutylizowanych około 5,1 tys. świń. Wielkość stad w których wystąpiła choroba jest mocno zróżnicowana: największe z ognisk liczyło 1779 świń, najmniejsze - 8.