To, w jaki sposób rozdrobnimy składniki mieszanki paszowej wpływa na wiele parametrów produkcji. Zbyt wysoki udział grubych cząstek surowców paszowych pogarsza strawność mieszanki, przez co zmniejsza się efektywność żywienia. Podobne działanie ma jednak nadmiernie wysoki udział frakcji pylistej – poprzez obklejanie wewnętrznej powierzchni jelit, drobne cząstki paszy utrudniają wchłanianie składników pokarmowych. Nadmierne rozdrobnienie składników paszy niesie ze sobą również inne zagrożenia – na skutek pylenia wzrastają straty mieszanki, pogorszeniu ulegają warunki higieniczne w chlewni, a obecność drobnych cząstek paszy w powietrzu niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia zarówno samych zwierząt jak i ludzi pracujących w chlewni.

Na rozdrobnienie składników paszy wpływa przede wszystkim prawidłowy dobór siatek w śrutowniku. Udział frakcji pylistej wzrasta również na skutek zużycia elementów roboczych urządzenia. Aby przekonać się o tym, czy przygotowywana przez nas mieszanka jest właściwie rozdrobniona, należy wykonać analizę sitową. Polega ona na przesianiu próbki paszy przez zestaw sit o różnej średnicy oczek. W przypadku pasz dla trzody ważne są przede wszystkim dwie wartości. Mniej niż 15 proc. masy próbki powinno zostać na sicie o średnicy oczek 2 mm, a nie więcej niż 40 proc. masy badanego materiału powinno przesiać się przez sito o średnicy oczek 1 mm. Znając te dwie wartości, można określić, czy pasza jest właściwie rozdrobniona.

Sita analityczne powinny stanowić wyposażenie każdej chlewni. Umożliwiają bowiem regularne kontrolowanie parametrów przygotowywanej paszy. Koszt ich zakupu nie jest również wygórowany. Za zestaw dwóch sit (o średnicy oczek 1 i 2 mm) rolnik zapłaci mniej niż 500 złotych. Taki zestaw z powodzeniem wystarczy do wykonania podstawowej analizy sitowej przygotowywanej paszy.