W produkcji trzody chlewnej rozród jest jednym z ważniejszych elementów determinujących opłacalność cyklu produkcyjnego trzody chlewnej. Wraz z rozwojem intensywnego chowu świń, dużego znaczenia nabrało prawidłowe przeprowadzanie zabiegu sztucznej inseminacji. Ten prosty zabieg, który producent może wykonać we własnym zakresie, pozwala na zwiększenie wyników produkcyjnych stada, zarówno w małych, jak i w dużych stadach.

Kiedy ze stada wybierzemy już samicę w fazie rujowej - gotową na zapłodnienie, wtedy należy zadbać o prawidłowe jej przygotowanie do inseminacji. Jednym z powszechnych błędów popełnianych na fermach, jest bagatelizowanie higieny dróg rodnych samic. - Przed zabiegiem należy koniecznie przemyć i osuszyć srom samicy oraz zapewnić czystość sprzętu używanego do inseminacji. Dobrym środkiem do higieny sromu może być np. ciepła woda z mydłem. Z kolei do osuszenia sromu można użyć papierowych chusteczek higienicznych, lub papieru toaletowego. Zalecałbym szczególną ostrożność przy stosowaniu gotowych środków dezynfekujących, ponieważ czasami zdarza się, że mają zbyt silne działanie i podrażniają błony śluzowe samicy, jednocześnie są zabójcze dla plemników - mówi Piotr Garlicki specjalista ds. hodowli trzody chlewnej SHiUZ w Bydgoszczy. Ważna jest również czystość kateterów. Aktualnie na rynku znajduje się kilka rodzajów kateterów do inseminacji. Zdarza się, że te do wielokrotnego użytku, stosowane przez rolników, nie zawsze są systematycznie dezynfekowane, co może się przyczynić do infekcji dróg rodnych. Należy również pamiętać, by po umyciu ciepłą wodą z mydłem oraz dokładnym przepłukaniu bieżącą czystą wodą, dokładnie osuszyć taki kateter. Jeżeli tego nie dopilnujemy, to nawet niewielka ilość twardej wody może spowodować śmierć plemników i spowodować, że inseminacja będzie nieskuteczna. Dlatego bezpieczniejsze jest używanie kateterów jednorazowych, nawet tych najtańszych, które są jałowe i umożliwiają skuteczne przeprowadzenie zabiegu.

Z uwagi na specyfikę gatunku, jakim jest świnia domowa, lochy inseminuje się świeżym nasieniem, dlatego bardzo ważne jest szybkie dostarczenie nasienia ze stacji unasienniania, a także warunki dalszego przechowywania go na fermie oraz postępowania z nim przed zabiegiem i w trakcie inseminacji. Dawki inseminacyjne knura należy przechowywać w temperaturze ok. 17oC (+/- 2oC), unikając wahań temperatury i chroniąc je przed dostępem światła słonecznego. Okres przechowywania w takich warunkach zależy od rodzaju rozcieńczalnika użytego podczas produkcji dawek inseminacyjnych. Najczęściej dawki nasienia zachowują przydatność do inseminacji przez 3 do 7 dni. W małych gospodarstwach najtańszym sposobem transportu, a także kilkugodzinnego przechowywania nasienia są torby izotermiczne. Jednak należy pamiętać, aby umieścić taką torbę w zimnym pomieszczeniu, gdzie temperatura nie przekracza 17oC. Lepszym rozwiązaniem podczas przewożenia są termosy, ponieważ w trakcie transportu w większym stopniu gwarantują utrzymanie prawidłowej temperatury 17oC. Mają one niewielką pojemność, bo jedynie 0,5 l, dlatego są najlepszym rozwiązaniem dla małych gospodarstw, w których w krótkim czasie po dostarczeniu nasienie zostaje wykorzystane. Jeżeli transport dotyczy większej partii nasienia, przeznaczonego do przechowywania świeżego nasienia przez najwyżej dwa dni, wówczas najlepszym wyjściem jest zakup termoboksu, który pozwoli na zapewnienie odpowiedniej jakości plemników przez czas, jaki musi upłynąć do inseminacji lochy. Dostępne obecnie na polskim rynku termoboksy mają pojemność od 10 do nawet 50 litrów, mogą być zasilane z sieci, a także posiadają wtyczkę do zasilania w samochodzie. - Najlepsze warunki przechowywania plemników zapewni zastosowanie termoboksu ze stabilizowaną temperaturą (zasilanie AC230V lub DC12V) - dodaje Piotr Garlicki.

Jednak termoboksy nie są wystarczającym urządzeniem przy większej skali produkcji świń. W stadach liczących powyżej 200 szt. loch zdarza się, że w gospodarstwie przechowuje się większe partie nasienia, które ciągle podlegają wymianie. Jest to spowodowane podziałem stada loch i synchronizacją rui w poszczególnych grupach. - Dlatego u dużych producentów trzody chlewnej w gospodarstwach nie mogą być wyłącznie stosowane termoboksy, ponieważ nie są wystarczająco wydajne. Termoboksy, nawet jeżeli mają dużą pojemność i mogą pomieścić wiele partii nasienia, to nie mogą pracować „non stop". Jeżeli będziemy nieustannie używać termoboksu bez okresów odłączenia od prądu, to wówczas nie ma gwarancji, że urządzenie będzie utrzymywało odpowiednią temperaturę. W wyniku tego część plemników w paczkach nasienia może obumrzeć i wówczas musimy liczyć się z tym, że przeprowadzona inseminacja zakończy się niepowodzeniem. Dlatego dla dużych producentów zaleca się, aby do wyposażenia sekcji rozrodu fermy dołączali, oprócz urządzeń do przewozu nasienia, także lodówki, które zapewnią optymalne warunki temperaturowe do przechowywania nasienia, co pozwoli na ciągłe prowadzenie poszczególnych grup rozrodczych loszek - mówi lekarz weterynarii Piotr Choczyński z firmy Polnet.
Przystępując do zabiegu inseminacji, musimy odpowiednio przygotować materiał pod względem temperatury. Nasienie knura konfekcjonowane jest w tubach lub saszetkach i przed wykonaniem inseminacji wymaga podgrzania. Najlepiej użyć do tego celu ciepłej wody o temperaturze nieprzekraczającej 34oC, a czas podgrzewania dawki to 1-2 minuty. Można tego dokonać za pomocą łaźni wodnej zaopatrzonej w termostat, który automatycznie będzie utrzymywał odpowiednią temperaturę. Z kolei w małych chlewniach wystarczająca do tego celu będzie miska z ciepłą wodą i termometr, który umożliwi kontrolowanie temperatury.
- Podgrzewanie nasienia niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędów. Należy pamiętać, że zbyt wysoka temperatura jest zabójcza dla plemników, podobnie kontakt z wodą, a raz podgrzanej dawki, jeśli wystygnie, nie można już użyć. Dlatego podgrzane nasienie powinno być szybko i sprawnie użyte do inseminacji lochy - mówi Piotr Garlicki. Przestrzeganie tych wszystkich zasad związanych z obsługą lochy podczas inseminacji, a także z prawidłowym postępowanie z nasieniem knura, pozwoli na skuteczne przeprowadzenie inseminacji oraz osiągnięcie dobrych wyników rozrodczych stada.

Zdaniem eksperta:
Zdarza się, że producenci trzody chlewnej uskarżają się na to, że podczas zabiegu inseminacji - mimo wyraźnych oznak fazy rujowej i bezproblemowego wprowadzenia katetera do pochwy lochy - samica nagle „odbija" nasienie. Najczęściej jest to wynik zastosowania do inseminacji nasienia zbyt słabo lub wcale niepodgrzanego. Również pośpiech podczas unasienniania jest złym doradcą. Należy podejść do tego zadania z cierpliwością i pozwolić, aby inseminacja odbyła się w sposób możliwie najbardziej zgodny z naturą; dawka nasienia powinna zostać zassana przez lochę i powoli spłynąć do jej dróg rodnych, zbyt szybkie wtłaczanie nasienia może również spowodować efekt „odbijania".