Mimo, że uprawa soi w naszym kraju stopniowo zyskuje na popularności, wciąż niewielu rolników zainteresowanych jest tą gałęzią produkcji roślinnej. Celem popularyzacji uprawy soi, w naszym kraju była zorganizowana wczoraj w pałacu w Pawłowicach, konferencja pod nazwą „Uprawa soi i możliwości jej wykorzystania w żywieniu zwierząt”. Organizatorem spotkania był Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki – PIB w Pawłowicach, oraz firma AKORD z miejscowości Poniec w powiecie gostyńskim. Na konferencję przybyło ponad 100 zaproszonych gości, głównie rolników z terenu południowej Wielkopolski. W trakcie spotkania mogli oni zdobyć wiedzę z zakresu agrotechniki soi oraz możliwości jej wykorzystania w żywieniu zwierząt. Przedstawione zostały również tematy związane z opłacalnością uprawy tej rośliny w warunkach naszego kraju.

Spotkanie było także okazją do przedstawienia rolnikom zagadnień z zakresu wchodzącego w tym roku w życie obowiązku „zazielenienia”. Wykład poświęcony tej tematyce poprowadził mgr inż. Janusz Perski, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lesznie. To właśnie ta prelekcja wywołała szczególne zainteresowanie słuchaczy. Jak mówi Perski, tematy związane z „zazielenieniem” wciąż nie dla wszystkich są jasne i wielu rolników ma wątpliwości czy ich gospodarstwa spełniają nakładane wymogi. Fakt ten potwierdza również duża ilość pytań zadawanych przez zaproszonych gości.  

Po zakończeniu wykładu poświęconego „zazielenieniu” rozpoczęła się właściwa część konferencji. Jako pierwszy głos zabrał inż. Maciej Pawlak, prezes firmy Akord. Tematem prelekcji było porównanie opłacalności uprawy rzepaku ozimego i soi. Wedle przedstawionej przez prelegenta kalkulacji, opłacalność uprawy soi znajduje się na wyższym poziomie niż rzepaku. Niestety niektóre dane przedstawione w zestawieniu odbiegały nieco od rzeczywistości, przez co zysk z uprawy soi był zawyżony. Fakt ten wzbudził żywą reakcję słuchaczy.

Kolejnym elementem spotkania był wykład zatytułowany „Technologia uprawy soi – właściwy dobór odmian”, prowadzony przez przedstawiciela austriackiej firmy Saatbau Mirosława Kaczmarka. W trakcie swojego wystąpienia prelegent przedstawił zagadnienia związane z agrotechniką soi, charakterystyką i doborem materiału siewnego, oraz przedstawił błędy odbijające się na wysokości plonu. Jak mówi Kaczmarek częstą przyczyną niskiego plonu jest zła jakość materiału siewnego, uszkodzenia mechaniczne nasion i niewłaściwie przeprowadzone zaprawienie materiału siewnego.

Następnie, po krótkiej przerwie głos zabrał dr. Marian Kamyczek z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki – PIB w Pawłowicach. Tematem jego wystąpienia były możliwości wykorzystania nasion soi z krajowych upraw w żywieniu trzody chlewnej i bydła. Dr. Kamyczek w swojej prezentacji przedstawił wyniki badań, jednoznacznie świadczące o negatywnym wpływie zastosowania surowych nasion soi na tempo wzrostu trzody chlewnej. Wynika to z wysokiej zawartości związków antyżywieniowych w tym surowcu. Jak mówi nam Dr. Kamyczek uprawa soi w naszym kraju jest jak najbardziej racjonalna, trudno jest ją jednak traktować jako surowiec który wykorzystać można w żywieniu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Obróbka termiczna, niezbędna do skarmiania nasion soi jest bowiem bardzo kosztowna. Lepszym rozwiązaniem jest przeznaczenie nasion na sprzedaż, lub ewentualne przetworzenie soi w zakładach paszowych.

Spotkanie zakończył Marcin Pawlak z firmy AKORD, który w krótkim wystąpieniu przedstawił rolnikom możliwość skupu i kontraktacji nasion soi i rzepaku przez swoją firmę.

Organizatorzy nie kryją, że liczą na większe zainteresowanie uprawą soi NON – GMO w Polsce. Jak mówi nam Maciej Pawlak z AKORD, coraz większe jest hodowców oferowanymi przez firmę paszami opartymi na surowcach niemodyfikowanych genetycznie. Nie obserwuje się tego wprawdzie w przypadku dużych produkcji, jednak drobni hodowcy są wyraźnie zainteresowani takimi paszami. Niestety w kraju brakuje niemodyfikowanej genetycznie soi, którą można wykorzystać jako surowiec do przygotowania takich mieszanek.

Szczegóły wybranych wystąpień przedstawimy Państwu w najbliższych dniach.