Zaparcia, które często występują w okresie okołoporodowym, bardzo łatwo mogą doprowadzić do wystąpienie stanów zapalnych macicy, wymienia oraz do pojawienia się bezmleczności poporodowej. W zalegających masach kałowych w szybkim tempie rozwija się populacja patogennych bakterii. Zarówno same mikroorganizmy jak i produkowane przez nie endotoksyny z łatwością przedostać się mogą do dróg rodnych oraz gruczołów mlekowych. Taki stan rzeczy ogranicza, a w skrajnych przypadkach całkowicie hamuje produkcję mleka, co dla prosiąt równoznaczne jest z zahamowaniem wzrostu, spadkiem odporności a w wielu przypadkach ze śmiercią. MMA może również odbić się na wydajności przyszłych laktacji i przedwcześnie zakończyć „karierę” macior.


Aby uniknąć zaparć, niezbędne jest prawidłowe postępowanie z maciorą przed porodem. Jednym z elementów profilaktyki tych zaburzeń jest zastosowanie siarczanu magnezu, zwanego inaczej solą gorzką. Substancja ta po wniknięciu do przewodu pokarmowego zwierząt, wywiera silne ciśnienie osmotyczne, co hamuje resorpcję wody z wnętrza jelit. Prowadzi to do upłynnienia mas kałowych i wzrostu objętości treści przewodu pokarmowego. Nacisk wywierany na ściany jelit, pobudza perystaltykę i pozwala na usunięcia zalegających mas kałowych.


Podawanie soli gorzkiej należy rozpocząć na 2 – 3 dni przed porodem, a zakończyć 1 – 2 dni po wyproszeniu. Zalecana dawka to 50 g/dobę. Jej działanie powinno być widoczne 12 – 24 h po podaniu. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi wypróżnienie, dawkę tę należy zwiększyć. Analogiczne działanie ma również sól glauberska czyli siarczan sodu. Cena obu preparatów waha się w granicach 5 – 6 zł/kg.