Jak wynika z komunikatów publikowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii, w dniach 17-30 czerwca na obszarze naszego kraju potwierdzono 37 nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików.

Na szczególną uwagę zasługuje potwierdzenie pierwszego przypadku choroby w południowej części Lubelszczyzny. Mowa tu o potwierdzeniu choroby w tkankach padłego dzika znalezionego w gminie Tomaszów Lubelski (pow. tomaszowski). Miejsce znalezienia padłego zwierzęcia oddalone jest od najbliższych skupisk pomoru o około 50 km, w momencie wykrycia wspomnianego przypadku lokalizacja ta znajdowała się poza jakimikolwiek strefami ASF. Obecnie obszar ten włączony został do strefy II (obszar objęty ograniczeniami).

Poza wspomnianym przypadkiem, na Lubelszczyźnie ASF dzików potwierdzono również w powiatach:

 • krasnostawskim (po jednym przypadku w gminach Izbica i Kraśniczyn),
 • lubelskim (jeden przypadek w gminie Niemce),
 • łukowskim (dwa przypadki w gminie Stoczek Łukowski),
 • zamojskim (jeden przypadek w gminie Skierbieszów).

W omawianym okresie najwięcej przypadków choroby potwierdzono na Mazowszu. Szczególnie intensywnie choroba występuje na obszarze powiatu mińskiego. Na tym terenie potwierdzono łącznie 8 przypadków pomoru – po cztery w gminie Cegłów i Siennica. Poza tym przypadki ASF wystąpiły w powiatach:

 • garwolińskim (jeden przypadek w gminie Wilga),
 • grójeckim (jeden przypadek w gminie Warka),
 • kozienickim (po jednym przypadku w gminach Grabów n. Pilicą i Kozienice),
 • nowodworskim (jeden przypadek w gminie Leoncin),
 • otwockim (dwa przypadki w gminie Kołbiel, po jednym przypadku w gminach Otwock i Sobienie Jeziory),
 • siedleckim (jeden przypadek w gminie Korczew),
 • sochaczewskim (jeden przypadek w gminie Brochów).

Dziesięć przypadków afrykańskiego pomoru świń potwierdzono na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wystąpiły one w powiatach:

 • elbląskim (jeden przypadek w gminie Elbląg),
 • ełckim (dwa przypadki w gminie Stare Juchy, jeden przypadek w gminie Ełk),
 • giżyckim (po jednym przypadku w gminach Kruklanki i Wydminy),
 • gołdapskim (jeden przypadek w gminie Banie Mazurskie),
 • lidzbarskim (dwa przypadki w gminie Lidzbark Warmiński),
 • oleckim (jeden przypadek w gminie Olecko).

Jeden przypadek pomoru potwierdzono na Podlasiu. Miało to miejsce w gminie Kleszczele w powiecie hajnowskim).

Łącznie w 37 przypadkach choroby, obecność wirusa ASF potwierdzono w tkankach 43 zwierząt. U trzech z nich potwierdzono obecność przeciwciał.

W porównaniu z poprzednimi miesiącami, w ostatnich tygodniach odnotowano duży spadek liczby nowych zachorowań u dzików. Jeszcze w maju średnia liczba przypadków potwierdzonych w ciągu jednego tygodnia przekraczała 40, w ostatnim czasie wartość ta spadła poniżej 20. Prawdopodobnie nie wynika to jednak z postępów w walce z chorobą, tylko z nie do końca poznanych czynników sezonowych. W analogicznych okresach lat minionych również potwierdzano wyraźny spadek liczby nowych przypadków, niestety w okresie jesiennym liczba zachorowań gwałtownie wzrastała. W najbliższych dniach przedstawimy Państwu dokładną analizę sytuacji związanej z ASF u dzików w pierwszym półroczu 2019 roku.