Malejące stado zarodowe w całej UE może świadczyć o tym, że w przyszłym roku trend spadkowy w liczbie ubojów nasili się. Według spisu dla 24 państw członkowskich UE, opublikowanego w grudniu 2010 r., pogłowie macior obniżyło się w ciągu roku o 2%, do 12,8 mln szt. W każdym kwartale 2010 r. liczba ubojów zwiększała się w porównaniu z rokiem poprzednim, a największy wzrost nastąpił w drugiej połowie roku, gdy na rzeź skierowano o 6 mln szt. więcej świń niż w pierwszym półroczu. Przewiduje się, że wyniki za styczeń i luty 2011 r uboju trzody będą wyższe o ok. 2 mln szt. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., lecz w marcu i w kwietniu br. odnotowany zostanie już niewielki spadek.