Według Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu) w pierwszej połowie 2022 r. zmniejszyła się liczba świń rzeźnych w rzeźniach podlegających obowiązkowi zgłoszenia we Wspólnocie. Ubito łącznie 120,15 mln świń; było to 3,88 mln zwierząt, czyli o 3,1 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wieprzowiny jeszcze mniej

Jeszcze bardziej spadła produkcja wieprzowiny z powodu niższych mas rzeźnych, tj. o 3,9 proc. do 11,33 mln ton. KE spodziewa się gwałtownego spadku w 2022 r. Aktualne dane dotyczące rozwoju uboju oraz pogłowia trzody chlewnej, które uległo dalszemu zmniejszeniu odpowiednio w maju i czerwcu, oznaczają, że w dalszej części roku można spodziewać się znacznie mniejszej podaży trzody chlewnej.

Dalszy spadek produkcji wieprzowiny w 2022 r.

W swojej najnowszej prognozie KE założyła latem, że produkcja wieprzowiny w UE w 2022 r. ma wynieść około 22,5 mln ton i będzie niższa od poziomu z poprzedniego roku o 1,1 mln ton, czyli 4,7 proc. Prawdopodobnie będzie to najmniejsza ilość od 2014 roku.

Niemcy w znacznym stopniu przyczyniają się do spadku uboju trzody chlewnej i produkcji mięsa w UE. Według Eurostatu, wielkość uboju w Niemczech spadła o 2,33 mln lub 8,9 proc. do 23,78 mln świń w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. Ponadto średnia masa ubojowa spadła o ok. 1,2 kg do 95,5 kg w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, co ostatecznie przełożyło się na mniejszą liczbę zwierząt dostarczanych do przetwórstwa.

Na przykład w Polsce w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. ubito 9,75 mln świń, czyli o 863 tys. lub 8,1 proc., a w Belgii wolumen spadł o 456 tys. sztuk lub 7,9 proc. do 5,31 mln świń.

Z drugiej strony we Francji i Holandii liczba zwierząt poddanych ubojowi spadła poniżej średniej.

Tylko w dwóch krajach UE względny spadek był jeszcze większy; były to Słowacja (minus 12,1 proc.) i Rumunia (minus 18,0 proc.).

Gdzieniegdzie jednak wzrost ubojów

Wbrew negatywnemu trendowi w UE w pierwszej połowie 2022 r., ubito jednak więcej świń w siedmiu krajach UE niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dotyczyło to również największego kraju produkującego, Hiszpanii, gdzie zanotowano wzrost ubojów o 1,1 proc. do 29,05 mln zwierząt, choć był znacznie niższy niż w poprzednich latach. Produkcja wieprzowiny w tym kraju wzrosła o 1,6 proc. do prawie 2,64 mln ton, w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. ze względu na początkowo wyższe masy ubojowe.

Jednak od czerwca do rzeźni w Hiszpanii dostarczono mniej świń niż w poprzednim roku, a masy ubojowe zwierząt tego lata są na najniższym poziomie od lat.

Inne kraje UE o rosnącej produkcji wieprzowiny jak Estonia, Łotwa, Luksemburg, Grecja, Bułgaria i Irlandia posiadały stosunkowo małe stada świń.