Tuczniki stanowiły 45,6 proc. lub 11,2 miliona zwierząt. W porównaniu do maja 2020 r. liczba tuczników wzrosła o 132 500 sztuk (1,2 proc.). Ponadto 3 maja 2021 r. utrzymywano prawie 7,3 mln prosiąt i około 4,5 mln warchlaków.

Liczba ferm trzody chlewnej 3 maja 2021 r. wynosiła 19 800 i tym samym była o 3,2 proc. lub prawie 700 gospodarstw mniejsza niż w maju 2020 r. W maju 2019 r. liczba ta nadal wynosiła 21 600 ferm, a zatem spadła o 8,6 proc. lub 1900 firm w ciągu ostatnich dwóch lat.