W ubiegłym tygodniu Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) opublikował ostateczne wyniki spisu inwentarza żywego z 3 maja 2022 r. Ze względu na późne rejestracje całkowite pogłowie zostało nieznacznie skorygowane w górę o 51 200 zwierząt do 22,34 mln. Jednak na poziomie mniejszym o 9,6 proc. (poprzednio 9,8 proc.) minus w porównaniu z ubiegłoroczną ankietą pozostaje alarmujące.

W wartościach bezwzględnych odpowiada to spadkowi liczby zwierząt o 2,36 mln. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba loch spadła o 143,1 tys. loch, czyli o 8,7 proc.. Ostateczne wyniki majowego spisu zwierząt potwierdzają fakt, że pogłowie świń w Niemczech spadło do najniższego poziomu od zjednoczenia.

Na poziomie Unii Europejskiej wyniki wiosennego sondażu zostały dotychczas opublikowane tylko w dwóch innych państwach członkowskich. W Danii populacja świń spadła o 7,5 proc. rok do roku do 12,18 mln sztuk. Pogłowie loch odnotowało spadek o 6,6 proc. do 1,19 mln sztuk.

Według Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) spadek pogłowia świń w Holandii był bardziej ograniczony. Tam całkowite stado świń zmniejszyło się tylko o 1,0 proc. do 11,24 mln sztuk. Liczba loch zmniejszyła się o 1,9 proc. do 920 tys. sztuk.