Ostatni raport GUS podał, że pogłowie trzody chlewnej w Polsce wyniosło 14,25 mln. szt. Jest to stan na koniec listopada 2009 roku. W porówniu do tego samego okresu z poprzedniego roku nastapił wzrost 0,1 proc. Zwiększyła się liczba prosiąt o masie ciała do 20 kg oraz trzody chlewnej do 50 kg, zaś spadło pogłowie warchlaków i tuczników.

Niestety nadal z wielkim trudem idzie odbudowa stada loch na chów. Mimo że wzrost wyniósł 6,4 proc. do poziomu 1,361 mln. szt., to jednak w odniesieniu do końca lipca 2009 r. liczba loch spadła o niespełna 1 proc., czyli o 13 tys. szt.Jedynie ilość loch prośnych zwiększyła się o 8,2 tys. szt. (wzrost o 1 proc.). Jak widać dlaeko nam jeszcze do pogłowia loch z lipca i września 2006 r. kiedy to ilość loch sięgał blisko 1,9 mln. szt.

Źródło: GUS/farmer.pl