Brytyjscy eksperci z British Pig Executive (BPEX) opublikowali niedawno raport na
temat wpływu nowych unijnych przepisów z zakresu dobrostanu trzody chlewnej na rynek
wieprzowiny w UE – donosi FAPA/FAMMU.

Według raportu wielu unijnych producentów prawdopodobnie opuści branżę ze względu na wysokie koszty zmiany systemu utrzymania loch. Brytyjscy eksperci prognozują, że zmiana przepisów może spowodować 5-10% spadek produkcji wieprzowiny w UE w 2013 r. oraz wzrost cen o podobnej skali.

 Z dniem 1 stycznia 2013 r. w UE wejdzie w życie zakaz stosowania pojedynczych kojców dla loch prośnych. Kojce będą musiały zostać zastąpione grupowym systemem utrzymania.

Dane Komisji Europejskiej wskazują, że tylko 12 państw członkowskich wycofa wszystkie kojce pojedyncze w wymaganym terminie do końca grudnia 2012 r. Kolejnych 12 państw będzie pod koniec roku spełniało wymogi dyrektywy w 60-90%, a pozostałe 3 państwa członkowskie będą tylko w niewielkim stopniu dostosowane do nowych przepisów – podaje FAPA/FAMMU.