Eksperci Agencji Rynku Rolnego szacują, że produkcja żywca wieprzowego w 2012 r. na skutek zmniejszenia się opłacalności chowu może spaść nawet o 15 proc. Ich zdaniem żywiec zdrożeje - jego cena w czerwcu br. może wynieść 5,30-5,80 zł za kg.

We wrześniu br. cena żywca w skupie może być na poziomie 5,30-5,70 zł/t. W połowie kwietnia br. kosztował on od 3,96 do 5,25 zł za kg, w zależności od klasy.

"Kluczowy wpływ na kształtowanie się cen do września br. w prognozowanym okresie będzie miała malejąca krajowa podaż żywca wieprzowego oraz wysokie ceny unijne, wynikające z przewidywanego spadku produkcji również w całej UE" - napisano w ostatniej prognozie ARR.

Eksperci uważają, że wzrost cen w Unii będzie jednak ograniczany ze względu na mniejszy eksport wieprzowiny do krajów trzecich oraz barierę popytu wewnętrznego, jak również ze względu na konkurencję mięsa drobiowego. Na wzrost krajowych cen w połowie 2012 r. dodatkowy wpływ mogą mieć odbywające się wówczas w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.

Spadek produkcji trzody chlewnej w Polsce oraz duży popyt na wieprzowinę na rynkach zagranicznych wpłynęły na wzrost cen żywca. Według danych GUS, w lutym 2012 r. za 1 kg żywca wieprzowego dostawcy otrzymywali przeciętnie 5,34 zł, tj. o 3 proc. więcej niż w styczniu br., ale aż o 35 proc. więcej niż rok wcześniej. Ceny żywca w naszym kraju w marcu spadły m.in. z powodu niższych niż w Polsce cen skupu świń w innych krajach UE.

Powodem wysokich cen skupu żywca jest niski stan pogłowia trzody chlewnej. Wpłynęły na to z kolei wysokie ceny pasz - zaznaczają analitycy.

Według GUS, w końcu listopada 2011 r. pogłowie trzody chlewnej było o 11,7 proc. mniejsze niż przed rokiem i wynosiło 13,1 mln sztuk. "Przewiduje się, że liczba świń w połowie 2012 r. będzie jeszcze o kilka procent mniejsza niż w lipcu 2011 r. i może ukształtować się na poziomie poniżej 13 mln sztuk" - czytamy w prognozie Agencji.

W opinii ekspertów, stan i struktura pogłowia trzody chlewnej wskazuje, że krajowa produkcja wieprzowiny w 2012 r. znacznie się zmniejszy. Poprawa opłacalności produkcji wieprzowiny, zapewniająca odwrócenie spadkowej tendencji w pogłowiu trzody chlewnej, możliwa jest tylko w przypadku dobrych tegorocznych zbiorów i znacznego obniżenia cen zbóż w drugiej połowie br.

Mniejsza podaż krajowej wieprzowiny oraz wzrost jej cen na rynku unijnym spowodowały wzrost cen detalicznych mięsa wieprzowego. W 2011 r. mięso to kosztowało w handlu o 5 proc. więcej niż w 2010 r. W rezultacie spadła konsumpcja wieprzowiny na korzyść tańszego mięsa drobiowego.

Według szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w ubiegłym roku spożycie mięsa wieprzowego w Polsce wyniosło 42 kg na osobę wobec 42,6 kg w 2010 r.