W przyszłości musi zatem być możliwe zadawanie w tej samej przegrodzie różniących się od siebie mieszanek paszowych dla loch i knurów, w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania paszy przez obydwie trzymane osobno płcie.

Firma WEDA opracowała dodatkowy element do systemu żywienia na mokro, służący do sterowania typami urządzeń M 16 i 4 PX. Element ten czyni możliwym zadawanie po kolei tym samym przewodem spustowym różnych mieszanek paszowych, poczynając od 55 kg żywej wagi.

Warunkiem jest, aby lochy i knury były trzymane osobno a także, aby ilość całej dawki paszowej odpowiadała podwójnej zawartości spustu. Firma Lührs opracowała system jednorurowych urządzeń do pasz suchych, który umożliwia zadawanie różnych mieszanek w tej samej przegrodzie. Umieszczenie w narożnikach opracowanych przez firmę napędów sprawia, że łańcuch może poruszać się zarówno w prawo jak i w lewo.

Po zakończeniu karmienia i odczekaniu pewnego czasu opróżnia się łańcuch drogą zmiany jego kierunku ruchu a następnie zadaje nową mieszankę przeznaczoną dla drugiej płci. Obydwie nowości zostały nagrodzone Srebrnym Medalem na EuroTier 2012. Spełniają aktualne wymogi i można je nabyć po przystępnej cenie jako wyposażenie dodatkowe.