Loszka TN70 posiada dużą liczbę czynnych sutków, średnio jest to 15,5, co pozwala na samodzielne odchowanie i wykarmienie licznych miotów.

Prosięta rodzą się wyrównane i bardzo żywotne, ich masa urodzeniowa wynosi ok. 1,3-1,4 kg, a odsadzane w 26-27 dniu osiągają wagę ok. 8 kg (ostatnie dane pokazują 8,3 kg).

Lochy Topigs Norsvin są spokojnymi i wydajnymi matkami o wysokiej mleczności. Liczba urodzonych prosiąt waha się w granicach 15 -16 szt. zdecydowana większość prosiąt jest odsadzana przez własne matki, potrzeba mamkowania czy dokarmiania jest znikoma.