Jak wynika z danych pochodzących z naszej redakcyjnej sondy, ceny półtusz w wadze bitej ciepłej spadły w ostatnich dniach o blisko 30 groszy, zaś żywca wieprzowego o około 15 groszy. W niektórych skupach ceny spadły poniżej bariery 5 zł netto za kilogram półtuszy w klasie E, oraz do poziomu 3,70 zł netto za kilogram tucznika w wadze żywej.

Na dzień dzisiejszy średnia cena skupu półtusz w klasie E wynosi 5,18 zł netto za kilogram, a ceny wahają się w granicach 4,90 - 5,60 zł netto. Średnia cena skupu żywca wieprzowego spadła z kolei do poziomu 4,10 zł netto za kilogram. Ceny skupu wahają się w granicach 3,70 - 5,00 zł netto za kilogram.

Warto nadmienić, że obecnie obowiązujące stawki znajdują się na poziomie nie spotykanym od blisko dwóch lat. Po raz ostatni z tak niskimi cenami skupu mieliśmy do czynienia w lutym 2019 roku.

Sprawdź aktualne notowania cen tuczników!