W dzisiejszych czasach produkcja trzody chlewnej prowadzona jest w dużej mierze w bezściołowym systemie produkcji. Powstająca gnojowica jest doskonałym nawozem, niestety jej przechowywanie napotyka na szereg trudności. Jednym z nich jest tendencja składowanej masy do rozwarstwiania się i powstawanie na powierzchni zbiornika „kożucha”. Utrudnia to opróżnianie zbiornika, dodatkowo pogarszając precyzję nawożenia.

Rozwiązaniem problemu może być preparat Actiglene oferowany przez firmę Timac Agro Polska. Zawarta w nim frakcja mineralne (algi wapienne z dodatkiem naturalnych krzemianów) wspomagają proces kompostowania, wiążąc jednocześnie amoniak. Z kolei frakcja organiczna (bakterie i kompleks odżywczy z alg) poprawiają przebieg procesu fermentacji materii organicznej, i mineralizację azotu. Zastosowanie Actiglene poprawia homogenność gnojowicy i korzystnie wpływa na jej wartość nawozową.

Preparat dozuje się raz w miesiącu bezpośrednio do zbiorników na gnojowicę w dawce 1 kg/m3. Przez pierwsze trzy miesiące należy wprowadzać dawkę startową w ilości 4 kg/m3