Zarówno prosięta ssące jak i odsadzone wymagają dostarczenia w paszy dużej ilości dobrze strawnego białka. Niestety wiele pasz powszechnie stosowanych w żywieniu zwierząt starszych, nie sprawdza się w żywieniu prosiąt. Poekstrakcyjna śruta sojowa, która jest obecnie podstawowym komponentem wysokobiałkowym stosowanym w żywieniu trzody, może u prosiąt powodować wystąpienie biegunek. Zawiera w swoim składzie liczne związki antyżywieniowe, które choć starszym zwierzętom nie szkodzą, na prosięta oddziałują szkodliwie. Szczególne negatywne działanie na organizm prosiąt wykazują białka antygenowe takie jak glicynina i β – konglicynina. U osesków substancje te wywołują reakcje alergiczne, które objawiają się wystąpieniem silnych biegunek. Nie trzeba mówić, jak groźne mogą być ich konsekwencje, dlatego warto jest zastanowić się nad tym jak zastąpić poekstrakcyjną śrutę sojową w paszach dla prosiąt.

Jednym z rozwiązań, jest zastosowanie źródła białka, jakim jest mączka sojowa HP 300. W procesie produkcyjnym tego komponentu, surowce sojowe poddane zostały hydrolizie, co sprawia, że cechują go o wiele korzystniejsze właściwości, niż ma to miejsce w śrucie sojowej. HP 300 cechuje się przede wszystkim śladową zawartością wspomnianych białek antygenowych – jest ona tysiące razy niższa niż ma to miejsce w poekstrakcyjnej śrucie sojowej. Blisko połowę niższa jest również zawartość inhibitorów proteaz, które obniżają strawność białka w przewodzie pokarmowym zwierząt. Poddanie surowca hydrolizie w pewnym stopniu poprawia także strawność białka.

Istnieje wiele korzyści wynikających z zastosowania HP 300 w paszach dla prosiąt. Najważniejszym z nich jest ograniczenie występowania biegunek, zarówno u prosiąt ssących, jak i po odsadzeniu młodych od lochy. Wyższa strawność białka, to  ponadto lepsze przyrosty prosiąt, a co za tym idzie lepsze wyniki całego tuczu. Na zwiększenie przyrostów sprzyja również atrakcyjny smak paszy, co zwiększa jej pobranie. Zasadniczą wadą stosowania tego komponentu, jest natomiast jej wysoka cena – kilogram mączki HP 300 kosztuje obecnie około 5,50 zł. Nawet biorąc pod uwagę wyższą niż w przypadku śruty poekstrakcyjnej zawartość białka (55 – 56 proc), jego koszt jest ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku śruty. W tym przypadku nie należy jednak zbytnio sugerować się ceną – pamiętajmy że prosięta zjadają niewielkie ilości paszy, nakłady związane z wykorzystaniem tego komponentu będą niewielkie, a dzięki ograniczeniu biegunek, bardzo łatwo się zwrócą.

Śrutę HP 300 stosować należy już w mieszance podawanej prosiętom w pierwszym tygodniu życia. Podawanie jej w paszy dla prosiąt, należy zakończyć w 2 – 3 tygodniu po odsadzeniu. Dopuszczalne udziały surowca w mieszakach dla osesków to 20 proc, a dla prosiąt odsadzonych 15 proc.