Wysokie pobranie paszy to jeden z filarów racjonalnego żywienia tuczników. Pokrycie potrzeb pokarmowych pozwala bowiem w pełni wykorzystać potencjał genetyczny tkwiący w zwierzętach. Jednak żywienie „do woli” samo w sobie nie gwarantuje że tuczniki pobiorą wystarczającą dawkę paszy. Może się bowiem okazać że z różnych przyczyn ich apetyt ulega osłabieniu. Wpływ na to może mieć kondycja zdrowotna zwierząt, niekorzystne warunki środowiskowe panujące w chlewni czy nieprzestrzeganie zasad dobrostanu. Jednak gdy u większej liczby tuczników obserwujemy spadek pobrania paszy często wina leży właśnie po stronie mieszanki. Zwłaszcza jeżeli w ostatnim czasie dokonywaliśmy zmiany receptury paszy.

Na niskie pobranie paszy może wpływać zastosowanie w jej składzie niektórych surowców paszowych charakteryzujących się niską smakowitością. Chodzi tu przede wszystkim o takie surowce jak pasze rzepakowe (śruta, makuch czy cąłe nasiona), łubin, bobik,  czy DDGS. Nie oznacza to oczywiście, że komponenty takie należy wyeliminować z „diety” świń. Wręcz przeciwnie – ze względu na niską cenę, są one w żywieniu świń bardzo pożądane. Warto jednak podjąć działania mające na celu utrzymanie wysokiego pobrania paszy.

Spośród sposobów poprawy smakowitości paszy w pierwszej kolejności należy wymienić zastosowanie dodatków paszowych. Chodzi tu nie tylko o popularne preparaty aromatyzujące, ale również probiotyki, zakwaszacze czy preparaty ziołowe. Oprócz swoich podstawowych właściwości związanych ze stabilizacją składu mikroflory przewodu pokarmowego, dodatki te poprawiają również smakowitość paszy. Na poprawę apetytu wpływa także natłuszczenie mieszanki, stosowane celem zwiększenia jej kaloryczności. Celem poprawy smakowitości paszy stosuje się niekiedy również niewielki dodatek mączki rybnej, biorąc jednak pod uwagę jej wysoką cenę warto się zastanowić czy jest to działanie racjonalne.

Najważniejszą rzeczą wydaje się jednak rozsądne stosowanie pasz mogących pogorszyć smakowitość paszy. Jeżeli nie przekroczymy ich zalecanych udziałów w składzie mieszanki, nie powinniśmy mieć problemów z niskim pobraniem paszy.