Poruszane na spotkaniu problemy to:
  • utrzymująca się od dłuższego czasu niska cena żywca wieprzowego, wynikająca z dużych wahań cyklu koniunkturalnego,
  • podział Funduszu Promocji Wieprzowiny i Wołowiny na dwa odrębne fundusze,
  • wprowadzenie oceny poubojowej tusz wieprzowych, niezależnej od producenta żywca wieprzowego oraz przetwórcy,
  • wprowadzenie programu zwalczania choroby Aujeszky’ego na terenie całego kraju.
Uczestnicy spotkania ustalili, że:
  • należy powołać odrębne grupy robocze, z których każda zajęłaby się opracowaniem rozwiązania systemowego w zakresie jednego konkretnego problemu, tj.: grupa robocza ds. stabilizacji cen wieprzowiny w Polsce, grupa robocza ds. zwalczania choroby Aujeszky’ego na terenie całego kraju;
  • w skład grupy roboczej zajmującej się wypracowaniem systemu stabilizacji cen wieprzowiny w Polsce weszli przedstawiciele poniższych instytucji i organizacji:

- Izb Rolniczych,
- Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”,
- Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Polskich,
- Izby Gospodarczej „Polskie Mięso”,
- Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

  • należy przeprowadzić rozpoznanie rynków europejskich pod kątem sposobu ustalania cen, organizacji oceny poubojowej tusz wieprzowych oraz funkcjonujących w powyższym zakresie rozwiązań prawnych;
  • w najbliższym czasie należy przygotować wizytę studyjną w wybranym kraju UE, której celem byłoby zapoznanie się ze stosowanymi tam sposobami stabilizacji cen wieprzowiny.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi