W Polsce, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej jest około 650 tys. podmiotów, są one zapisane w Rejestrze Przedsiębiorstw Paszowych. Oczywiście największą grupę przedsiębiorstw stanowią gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta i produkujące pasze na własne potrzeby.

Jednak w tej grupie znajdują się również zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji środków spożywczych zajmujących się również sprzedażą produktów ubocznych (materiałów paszowych), które są coraz chętniej wykorzystywane w żywieniu zwierząt. W kraju jest zarejestrowanych 429 podmiotów, które są dopuszczone do wprowadzania materiałów ubocznych do żywienia zwierząt.

Wśród tych przedsiębiorstw są młyny, mleczarnie, piekarnie, cukiernie, cukrownie, gorzelnie, browary, zakłady tłuszczowe i wiele innych. Nazwy i dane adresowe tych zakładów można zawsze sprawdzić na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakładce Farmacja, Utylizacja, Pasze.
 
Obecność podmiotów w rejestrze jest dla nas gwarancją, że dany operator, który sprzedaje nam produkty uboczne spełnia określone w przepisach wymagania, a komponenty użyte w procesie produkcji są bezpieczne i dopuszczone do stosowania w żywieniu zwierząt. Wszystkie materiały uboczne muszą być również bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń chemicznych wynikających z ich procesu produkcyjnego.

Dla producentów trzody chlewnej jest to często ciekawa oferta, bo duża część produktów z tej grupy może być bezpośrednio skarmiana. Często cena takich produktów jest minimalna i wykracza niewiele poza koszty transportu do gospodarstwa. Jest to atrakcyjna możliwość wzbogacenia swojej bazy paszowej o pełnowartościowe komponenty dla zwierząt.

Musimy wiedzieć, że każde przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, które oferuje nam produkty uboczne musi znajdować się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, poprzez wcześniejsze zgłoszenie wniosku do właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii w terminie 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności.