Niezależnie od pory roku utrzymanie optymalnych parametrów mikroklimatu w budynkach dla trzody chlewnej nie jest zadaniem prostym. Zimą, ze względu na niską temperaturę panującą na zewnątrz, utrudniona jest bezpieczna wentylacja pomieszczeń. Latem zwierzęta narażone są na działanie wysokich temperatur. Z kolei jesień i wiosna, to czas dużych wahań temperatury, które mogą być groźne dla zdrowia zwierząt. W nowoczesnych tuczarniach kontrola i regulacja parametrów mikroklimatu jest niemożliwa bez nowoczesnego systemu sterującego pracą systemu wentylacji i ogrzewania.

CBA 2006, to nowoczesny sterownik mikroklimatu znajdujący się w ofercie firmy Polnet. Urządzenie rejestruje parametry temperatury panujące w obiekcie, dopasowując otwarcie wlotów powietrza i pracę wentylatorów wyciągowych do ustawionej wcześniej pożądanej wartości temperatur. Jednocześnie system posiada także funkcję współpracy z systemem ogrzewania, regulując jej wydajność w zależności od potrzeb. Ciekawostką jest fakt, iż urządzenie wyposażone jest również w możliwość sterowania ogrzewaniem strefy dla prosiąt.

Jak informuje dystrybutor urządzenia, firma Polnet, do sterownika można także podłączyć moduł alarmowy, informujący użytkownika o spadku lub wzroście temperatury poniżej/powyżej zaprogramowanych wartości. Zalety systemu to przede wszystkim możliwość płynnego sterowania temperatury w obiekcie, oraz prostota obsługi.