W przesłanym do resortu rolnictwa, a także naszej redakcji piśmie czytamy między innymi:

”Pan Minister Jurgiel zdecydował , że w strefach ASF nie ma być dzików, a szczególnie w pasie przygranicznym 50 km od granicy wschodniej. W tym celu powstały akty prawne dające możliwość urzędnikom odpowiedzialnym za zwalczanie ASF dzików- choroby zwalczanej z urzędu, zwalczenia tej choroby poprzez odstrzał sanitarny. Na odstrzał sanitarny są środki budżetowe. W planowanym na 2017 rok programie zwalczania ASF istnieje nawet punkt:

7) działania powiatowego lekarza weterynarii po otrzymaniu zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia ASF, przeprowadzane zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nadzór bierny);

Brakuje jednak tutaj kolejnego punktu zobowiązującego powiatowego lekarza weterynarii do natychmiastowego zlecania odstrzału sanitarnego i egzekwowania jego wykonania w przypadku otrzymania doniesienia o  zauważenia nawet śladów istnienia dzika w strefach ASF dzików. Brakuje też punktu, kto ma nakazać powiatowemu lekarzowi weterynarii wykonanie nakazu odstrzału sanitarnego kiedy on sam tego odstrzału nie zleca, nawet kiedy watahy dzików ryją w  pasie 50 km od granicy, gdzie dzików już dawno być nie powinno.”

Zarząd stowarzyszenia zwrócił się także do resortu rolnictwa z bezpośrednią prośbą o likwidację populacji dzików w strefach ASF:

„Do wiosny pozostało już tylko 64 dni. Najwyższy czas korzystając z zimy dokonać likwidacji dzika w strefach ASF dzików. Strefy ASF dzików dotyczą już aż czterech województw.  Bez likwidacji dzików nie jest możliwe zwalczenie ASF w Polsce.” – czytamy w wystosowanym piśmie.