Pismo sygnowane przez zarząd Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej "Podlasie" i skierowane do Marszałka Województwa Podlaskiego opublikowano na stronie internetowej Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chelwnej.Jak czytamy w zapytaniu,  minione 4 lata wskazują, że działania podjęte dotychczas w celu ograniczenia problemu ASF nie przyniosły oczekiwanego skutku. Dzieje się tak dlatego, że od początku nie przyjęto konsekwentnych metod zwalczania ASF dzików, takich jakie stosowane są w przypadku ASF u świń. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, w przypadku wystąpienia przypadku pomoru u dzików, wszystkie zwierzęta w promieniu 10 km powinny być bezwzględnie odstrzelone, a ich szczątki poddane utylizacji. To samy tyczy się stref o szerokości 50 km, wzdłuż północnej i wschodniej granicy naszego kraju. Tymczasem, zdaniem przedstawicieli organizacji, rzeczywistość wygląda w ten sposób, że dziki zamiast likwidować – hodujemy. W związku z ogłoszeniem w zeszłym roku odstrzału dzików do poziomu 0,1 szt./km2 na wschód od Wisły, oraz 0,5 szt./km2 na zachód od Wisły, stowarzyszenie zwraca się do Marszałka Województwa Podlaskiego z następującymi pytaniami:

- czy na terenie województwa podlaskiego osiągnięto już zamierzony cel utrzymania zagęszczenia dzików na poziomie 0,1 szt./km2?

- czy koła łowieckie z terenu województwa podlaskiego zmieniły plany łowieckie określające zagęszczenie dzików do wspomnianego poziomu, czy też bazują na poprzednich planach wskazujących zagęszczenie dzików na poziomie 0,5 szt./km2?

- czy zmiany te dotyczą także wieloletnich planów łowieckich?