W ostatnim tygodniu sierpnia bieżącego roku średnia krajowa cena żywca wieprzowego w Chinach wyniosła 14,81 CNY/kg, co oznacza spadek o 2,6% w stosunku do poprzedniego tygodnia i spadek o 60,0% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.  

Ceny żywca wieprzowego, na 33 chińskie prowincje, spadły w 29, a wzrosły tylko w jednej (Qinghai). Średnia cena żywca wieprzowego w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 16,51 CNY/kg, a w północno-wschodniej części kraju średnia cena wyniosła 13,46 CNY/kg. 

Średnia krajowa cena wieprzowiny wyniosła 24,93 CNY/kg, co oznacza spadek o 1,7 % w stosunku do poprzedniego tygodnia i spadek rok do roku o 55,5%. Ceny spadły aż w 29 prowincjach, a wzrosły tylko w jednej (Hainan). Średnia cena wieprzowiny w południowych Chinach była wyższa i wyniosła 28,48 CNY/kg, a cena w północno-wschodnich Chinach była niższa i wyniosła 20,59 CNY/kg. 

 

Średnia krajowa cena prosiąt wyniosła 36,56 CNY/kg, co oznacza spadek o 4,0% w stosunku do tygodnia wcześniej i spadek rok do roku o 66,4%. Średnia cena prosiąt we wschodnich Chinach była wyższa i wyniosła 41,70 CNY/kg, a cena w północno-wschodnich Chinach była niższa i wyniosła 28,73 CNY/kg.

Średnia cena mieszanek paszowych dla tuczników wyniosła 3,62 CNY/kg, i tydzień do tygodnia nie zmieniła się, a rok do roku wzrosła o 11,0%.

Po pierwsze genetyka

Obecnie chiński rynek wieprzowiny cechuje stabilizacja cenowa, choć na rynku widoczne są tygodniowe wzrosty lub spadki. Te wahania trzymają się ustalonego celu cenowego, który – w ocenie chińskiego rządu oraz hodowców i przetwórców – gwarantuje rentowność oraz spokój na rynku.

Rok 2020 był okresem odbudowy ilościowej pogłowia świń. Z kolei 2021 rok jest początkiem zmian jakościowych. Wiosną tego roku chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wiejskich opublikowało „Program doskonalenia genetycznego populacji świń w Chinach na lata 2021-2035”. Jest to kontynuacja programu z lat 2008-2020, ale różnica między nimi jest zasadnicza, bowiem wcześniejszy nie uwzględniał wystąpienia w Chinach epidemii afrykańskiego pomoru świń ASF, a szczególnie jego skutków. Wirus faktycznie wymusił systemowe zmiany w całym łańcuchu, począwszy do hodowli, poprzez przetwórstwo aż po handel (sprzedaż).

Program stawia za cel maksymalne udoskonalenie genetyki u świń w kierunku poprawy uzyskiwania chudego mięsa oraz – co ważne – uwzględnienia w produkcji zróżnicowanych potrzeb konsumenckich na różnych rynkach, nie tylko w Chinach, ale także poza nimi. Chiński resort rolnictwa zaleca by przy hodowli masowej skupić się na trzech rasach świń: Large White, Landrace, Duroc. Czwartą rasą jest tzw. chińska czarna świnia, jako odmiana narodowa, która cieszy się u Chińczyków, zwłaszcza tych na wsi, popularnością i ma swoją markę.

W programie podkreśla się by modernizacja genetyczna stada prowadziła do budowy wydajnego systemu hodowli trzody chlewnej, a w cały proces muszą być zaangażowani nie tylko naukowcy, ale także rolnicy, hodowcy świń oraz zakłady przetwórcze, a te ostatnie nierzadko mają także własne centra badań i rozwoju ze swoją kadrą badawczą.

Chińskie ministerstwo rolnictwa zakłada redukcję tej części stada (pogłowia) świń, które nie rokuje na poprawę wydajności jakościowej. I taką dużą redukcję przewiduje jeszcze pod koniec tego roku oraz w 2022 roku. Innymi słowy ten rok ma zamknąć się mniejszym pogłowiem ok. 30 mln świń, czyli z obecnych 406 mln świń do 376 mln sztuk. I taki stan ma być także w przyszłym roku.

Ponadto na spadek pogłowia jeszcze w tym roku oraz w przyszłym roku wpłynie realizowana przez chiński rząd od półtora roku polityka likwidacji małych i średnich hodowli świń. Inną sprawą są w głębi kraju hodowle przydomowe jednej lub dwóch świń, które mają znaczenie ekonomiczno-socjalne, a nie gospodarcze. 

Dobrą wiadomością jest to, że chińskie ministerstwo rolnictwa przewiduje w 2022 roku wzrost importu wieprzowiny do poziomu 5-5,5 mln ton (w zależności do źródła analizy). I według założeń ministerstwa przyszły rok będzie ostatnim z tak dużym importem. W każdym kolejnym roku import ma maleć, bo ma pod koniec przyszłego roku rosnąć pogłowie o preferowanej jakości. Do 2035 roku ma zostać „wymienione” całe pogłowie świń w Chinach. 

Chiński rząd nie musi się obawiać o rozwój własnej hodowli świń, bowiem ASF w Europie i na świecie degraduje kolejne stada oraz rynki. Dla rozwijającego się chińskiego rynku wieprzowego jest to dobra wiadomość, bo konkurencyjność ma inne wektory, a Chińczycy już nieraz pokazali, że potrafią dla siebie wykorzystać słabości innych.