Wyniki rozrodu osiągane w krajowych stadach wciąż są znacznie niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Poprawa plenności macior może dotyczyć liczby urodzonych prosiąt, ważniejsze jest jednak, aby ograniczyć śmiertelność osesków w okresie odchowu. Jednym ze sposobów pozwalających zwiększyć liczbę odchowanych prosiąt jest standaryzacja miotów. Nie jest to jednak zadanie proste. O najważniejszych zasadach przeprowadzania tego zabiegu mówi dr Mirosław Wantuła.