Jak czytamy w stanowisku stowarzyszenia #HodowcyRazem, ostatnio pojawiają się głosy o coraz lepszej sytuacji związanej ze zwalczaniem ASF w Polsce. Niestety, to wcale nie oznacza, że problem jest mniejszy. Jednocześnie podejmowane są działania związane z powstrzymaniem procesu likwidacji kolejnych produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach rolnych i prowadzone są prace zmierzające do odbudowy produkcji trzody chlewnej w Polsce. Jednak bez bardziej zdecydowanych i precyzyjnych działań w procesie zwalczania ASF w kraju wszelkie próby odbudowy produkcji są skazane na niepowodzenie.

 

 Oddolne zwalczanie ASF

Jednym z działań oddolnych jest Program Zwalczania ASF, który powstał w województwie lubuskim i który jest uzupełnieniem działań podejmowanych przez resort rolnictwa. Program uzyskał pozytywną opinię Głównego Lekarza weterynarii i środowisk producentów trzody chlewnej, którym został zaprezentowany. Program kładzie szczególny nacisk na współpracę uczestników zwalczania ASF/rolnicy, weterynaria, myśliwi, lasy państwowe, ODR. W listopadzie 2022 r rozpoczęto pierwsze prace związane z realizacją programu i pierwsze wyniki potwierdzają celowość jego założeń.

 

 Stowarzyszenie apeluje

Niestety, od listopada 2022 r nie uzyskaliśmy pozytywnej  opinii resortu rolnictwa i program szczególnie w zakresie prac związanych z producentami trzody chlewnej nie może być w pełni realizowany. Apelujemy do pana wicepremiera o pilne odniesienie się i wsparcie tej ważnej i cennej inicjatywy kluczowych dla zwalczania ASF środowisk, która może zainicjować podobne działania oddolne w innych regionach Polski i istotnie przyczynić się do zwalczania tej strategicznej choroby – czytamy w stanowisku inicjatywy #HodowcyRazem