Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy z tzw. stref ASF, którzy zrezygnują z chowu świń, będą mogli liczyć na wsparcie w formie premii w wysokości 100 tys. zł. na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby otrzymać pomoc należy spełnić kilka warunków. Pierwszy z nich, to wymóg podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przez okres przynajmniej dwóch lat od dnia złożenia wniosku. W tym samym czasie, osoba starająca się o pomoc nie mogła także prowadzić działalności gospodarczej. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być większa niż 15 tys. euro, przy czym do wyliczenia tej wartości nie bierze się pod uwagę danych wynikających z chowu świń. Warunkiem niezbędnym do przyznania pomocy jest również otrzymanie przez wnioskującego jednolitej płatności obszarowej w obecnym, lub minionym roku.

Przyznanie pomocy zależy od jego oceny uwzględniającej między innymi poziom bezrobocia w gminie, innowacyjność przedsięwzięcia, kwalifikacje zawodowe, czy wiek beneficjenta, a także stan średnioroczny świń w gospodarstwie rezygnującym z tej gałęzi produkcji. Pomoc będzie wypłacana w dwóch transzach: 80 proc. kwoty po spełnieniu przez beneficjenta warunków z zastrzeżeniem których wydano decyzję o przyznaniu płatności, natomiast pozostałą część po realizacji biznesplanu.

Wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać od 29 czerwca do 28 lipca b.r.. Stosowną dokumentację składać należy w oddziałach regionalnych ARiMR.