Zmiany w zasięgu stref ASF wynikają z opublikowanej w zeszłym tygodniu Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej, dotyczącej środków kontroli zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Zmiany dotyczą przede wszystkim północnej części województwa warmińsko – mazurskiego, ale zasięg stref został zmieniony także w pozostałych województwach w których dotychczas wystąpił pomór.

We wspomnianym województwie warmińsko-mazurskim, strefą czerwoną (obszar objęty ograniczeniami) objęto teren gmin Górowo Iławieckie (pow. bartoszycki), oraz Braniewo, Lelkowo, Pieniężno i Płoskinia (pow. braniewski). Do strefy żółtej (obszar ochronny) włączone w tym regionie teren wybranych gmin powiatu elbląskiego, lidzbarskiego, braniewskiego i bartoszyckiego.

Do strefy czerwonej włączono również obszary północnej części województwa podlaskiego. Mowa tu o gminach powiatu Suwalskiego (gm. Szypliszki i część gm. Suwałki) oraz augustowskiego (gm. Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin). Sąsiednie gminy włączono do obszaru ochronnego.

Na Lubelszczyźnie, czerwoną strefę rozszerzono o obszar gminy Łuków (wraz z miastem Łuków), oraz część gminy Trzebieszów. Na Mazowszu z kolei, obszar strefy ochronnej rozszerzono o teren należących do powiatu otwockiego gmin: Józefów, Celestynów, Otwock, Karczew, Kołbiel i Wiązowna.

Na tym nie koniec zmian. Na skutek ogniska ASF, które wystąpiło na początku stycznia w gminie Komarówka Podlaska w powiecie Radzyńskim, obszar tej gminy włączony został do strefy niebieskiej (obszar zagrożenia).