W większości województw, praktycznie przez całe żniwa panowała upalna i słoneczna pogoda. Pozornie może się wydawać, że takie warunki atmosferyczne wykluczają ryzyko porażenia zbiorów mikotoksynami. Niekorzystne warunki pogodowe występujące w okresie zbiorów często wymienia się bowiem jako jeden z czynników ryzyka skażenia pasz toksynami produkowanymi przez grzyby pleśniowe. Niestety, susza w okresie zbiorów nie wyklucza zanieczyszczenia zbóż paszowych mikotoksynami. Jak mówi Michał Dąbrowski z Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz UWM w Olsztynie, grzyby narażone na skrajne warunki środowiskowe mogą produkować znaczne ilości toksyn:  

- Tegoroczne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza ciągle trwająca susza, mogą wpłynąć na jakość tegorocznych zbiorów. Jeżeli zboża były wcześniej zainfekowane grzybami z rodzaju Fusarium, to pod wpływem stresu termicznego i bardzo niskiej wilgotność, grzyb ten może produkować znaczne ilości trichotecenów.

Zdaniem naszego rozmówcy na razie trudno jest oszacować jaka część zbóż, pochodzących z tegorocznych zbiorów skażona jest mikotoksynami: 

- Jak do tej pory, laboratorium toksykologiczne KPWiHP wykonało ograniczoną liczbę analiz mikotoksykologicznych. Zazwyczaj większe zainteresowanie tego typu badaniami, obserwujemy we wrześniu i na początku października.

Mikotoksyny wywołują szereg zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu świń, począwszy od spadku pobrania paszy i dziennych przyrostów, poprzez zaburzenia układu ruchu, wypadanie odbytów i kłopoty z rozrodem, na zejściach śmiertelnych kończąc. W prewencji zatruć mikotoksynami najważniejsza jest staranna kontrola surowców paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt, oraz profilaktyczne stosowanie dodatków wiążących toksyczne związki. Pamiętajmy również o tym, że mikotoksyny mogą powstawać nie tylko w czasie przebywania roślin na polu, lecz także mogą być wynikiem niewłaściwego przechowywania. Zadbajmy zatem przede wszystkim o to, by składowane przez nas zboże zabezpieczone zostało przed najmniejszym nawet dostępem wilgoci.