W stanowisku z 24.03.2020 r. Zarząd Lubelskiej lzby Rolniczej wystąpił w sprawie ułatwień dla hodowców trzody chlewnej oraz bydła mlecznego w związku z pandemią na terenie kraju. Postuluje wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, by ograniczyć konieczność przemieszczania się rolników i lekarzy weterynarii oraz bezpośrednie kontakty, grożące zarażeniem koronawirusem.
Jak czytamy we wspomnianym piśmie, to wystąpienie Zarządu Lubelskiej lzby Rolniczej to efekt apelu rolników z powiatu łukowskiego.

Lubelski samorząd wnosi o dopuszczenie dodatkowej procedury na wniosek hodowcy trzody chlewnej, w ramach wystawiania świadectw zdrowia zwierząt na przemieszczenie do rzeźni. Jak argumentują rolnicy, obecnie już dopuszcza się wydawanie pozwoleń na przemieszczenie trzody chlewnej przez powiatowego lekarza weterynarii za pomocą poczty elektronicznej. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by w obecnej sytuacji cały obrót dokumentów odbywał się w sposób elektroniczny. Lubelska izba wnioskuje, aby również wystawienie świadectw zdrowia odbywało się drogą e-mailową, bez konieczności wizyty w gospodarstwie lekarza weterynarii. „Proponujemy, aby świadectwo zdrowia zwierząt lekarz weterynarii wystawiał na podstawie oświadczenia właściciela, a następnie odesłał pocztą e-mail takie świadectwo bezpośrednio hodowcy. Płatność za wykonaną czynność nastąpiłaby przelewem” – piszą lubelscy samorządowcy.

Jak argumentują, w punkcie skupu i tak jest obecny lekarz weterynarii, który kontroluje dostarczone zwierzęta również pod względem chorób klinicznych. W związku z tym podwójne badanie przez lekarzy weterynarii (w gospodarstwie i w punkcie skupu) wydaje się w obliczu wzrastającej liczby zarażeń koronawirusem wśród ludzi zbytecznym. „Ważne jest, aby była to dodatkowa procedura na życzenie właściciela zwierząt, który na bieżąco obserwuje stado i posiada umiejętność korzystania z nośników elektronicznych” – uważa LIR.

Według zarządu LIR, elektroniczny obieg dokumentów wprowadzić należy również w przypadku paszportów dla bydła mlecznego. „Proponujemy, aby paszporty były przesyłane bezpośrednio hodowcy na jego konto, w takim formacie, aby mógł je wydrukować. Poza tym proponujemy, aby pula hologramów, które są przyklejane do paszportów była przesyłana bezpośrednio rolnikowi do miejsca zamieszkania za pomocą Poczty Polskiej, wówczas każdy rolnik mógłby nakleić dany hologram na wydrukowany paszport.” – piszą lubelscy rolnicy.

Zdaniem Zarządu Lubelskiej lzby Rolniczej wprowadzenie takich działań jest rozwiązaniem niezbędnym i koniecznym, gdyż w znacznym stopniu ograniczyłoby bezpośrednie kontakty międzyludzkie, a co za tym idzie ryzyko zarażeń koronarwirusem.