Amerykański dział genomiki Choice Genetics rozpoczął badania nad technologią tolerancji PRRS przez świnie w 2010 r. Według dr Jennifer Bundy poziom naturalnej odporności zwierząt jest istotnym czynnikiem w poprawianiu opłacalności produkcji świń na poziomie gospodarstwa.

Badania polegały na zarażeniu świń pochodzących ze stada wolnego od PRRS właśnie tym wirusem. Grupa badanych zwierząt w sumie liczyła 1100 szt. były to świnie rasy Pietrain oraz mieszańce Pietraina i Duroca. Po zarażeniu wirusem oceniano zachorowalność zwierząt, przeżycie, ich wzrost w trakcie choroby, stopień replikacji wirusa, a także poziom odpowiedzi odpornościowej organizmu.

- Przede wszystkim w tym badaniu chcieliśmy zidentyfikować obszary DNA u zarażonych świń, które umożliwiają osobnikom neutralizację ataku patogenów. W efekcie te osobniki lepiej znoszą presję choroby, przez co mają wyższą wartość hodowlaną. Do genotypowania użyliśmy, aż 64 tys. markerów, dzisiaj już wiemy, że w przyszłości będziemy używać 80 tys. markerów. Następnie z tej grupy markerów wybraliśmy najistotniejsze markery w badanych liniach świń, które mają wpływ na odpormość zwierząt - mówiła dr Jennifer Bundy.

Z badanych grup wybrano zwierzęta, które najgorzej radziły sobie z chorobą (dolne 25 proc. grupy) oraz te, które najlepiej zniosły chorobę (górne 25 proc. grupy).

- Okazało się, że koszty całego tuczu pomiędzy tymi dwiema skrajnymi grupami były znaczne. W przypadku zakażenia wirusem PRRS koszty utrzymania bardziej odpornej na wirusa grupy były niższe aż o 10 dolarów/sztukę. To oznacza, że w hodowli warto kierować się również doborem pod kątem tolerancji na choroby. Świnie bardziej odporne na choroby, to ostatecznie dla producenta sprzedaż większej liczby pełnowartościowych osobników, większe średnie przyrosty w tuczu, mniejsze upadki oraz lepsze wykorzystanie paszy - wyjaśniała dr Bundy.

Jennifer Bundy podczas konferencji Choice Genetics Polska zaznaczyła, że świnie o wyższej odporności na PRRS będą w sprzedaży w ciągu najbliższego roku w Stanach Zjednoczonych, dopiero później będą dostępne na innych kontynentach. Dodatkowo w przyszłości amerykański zespół genetyków planuje wdrożyć badania nad tolerancją świń na inne choroby.