Jest wiele przyczyn, dla których pewna pula macior powinna być zastąpiona młodymi samicami. Nalezą do nich: wiek samic, mała liczba czynnych sutków po odchowanych miotach, która może być również spowodowana przebytym w przeszłości zapalenieniem wymienia. Dodatkowo lochy ze stada pominny eliminować kontuzje kończyn, niska cykliczność i mała plenność tzn. poniżej 11 żywo urodzonych prosiąt oraz straty w prosiętach do odsadzenia powyżej 10 proc., których producent nie powinien już akceptować.

- Dokładne prowadzenie dokumentacji na naszej fermie pozwala na szybką analizę i podjęcie decyzji, co do eliminacji loch ze stada. Dzięki temu jesteśmy pewni, że w grupie pozostają tylko te o najwyższym potencjale rozrodczym. W przypadku naszej fermy procent brakowania loch w skali roku kształtuje się na poziomie 40 proc. i pozwala na uzyskanie około 13,4 szt. prosiąt żywo urodzonych w każdym miocie – tłumaczy Grażyna Kusior, kierownik fermy trzody chlewnej w Chotyczach.