Kontrola każdego etapu produkcji

Niezwykle trudne jest kontrolowanie wszystkich parametrów niezbędnych do prawidłowego rozwoju gospodarstwa. Dzięki systemowi SLIDE  dane o produkcji są zbierane automatycznie lub za pomocą aplikacji mobilnej i w bezpieczny sposób przechowywane w chmurze. Dzięki temu hodowca ma stały i natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych informacji z poziomu smartfona lub komputera. Jest to znaczne skrócenie czasu, który trzeba poświęcić na wyszukiwanie informacji o stanie trzody chlewnej. SLIDE dostosuje się do specyfiki Twojej fermy i zakresu informacji, które producent uzna za istotne - mogą to być bardzo podstawowe dane lub bardzo precyzyjne analizujące związki przyczynowo-skutkowe.  Dlatego można powiedzieć, że kontrolowanie gospodarstwa nigdy nie było tak proste.

Efektywna produkcja zwierzęca, to mniejsze obciążenie dla środowiska

Sprawne zarządzanie ma wpływ na ochronę środowiska – mniej upadków, niższe zużycie paszy i wody, mniej gnojowicy i odpadów. Szeroko rozumiana poprawa wydajności, czyli redukcja nakładów koniecznych do wytworzenia 1 kg mięsa powoduje tym samym istotne odciążenie środowiska naturalnego. Dla każdego odpowiedzialnego hodowcy powinno, to stanowić wysoką wartość i odpowiedź na rosnącą presję społeczną i polityczną. 

Dlaczego warto wypróbować SLIDE?

Dzisiaj technologia umożliwia zdjęcie części obowiązków z hodowcy. Co to oznacza? Podobnie jak zautomatyzowano system karmienia, tak aktualnie automatyzuje się dalsze procesy: ważenia, obserwacji zachowań niepożądanych, śledzenia konsumpcji paszy i wody oraz precyzyjną selekcję zwierząt do sprzedaży. Do tego dochodzi tworzenie raportów, odtwarzanie związków przyczynowo-skutkowych, co powinno obciążać hodowcę jedynie w niezbędnym wymiarze.

Użytkownik powinien korzystać z systemu w sposób prosty i dostępny. System SLIDE został opracowany do maksymalnej pomocy hodowcy i zoptymalizowania jego pracy. Pozwala łatwo realizować obowiązki hodowcy wobec organów - prowadzenie księgi leczenia lub księgi rejestracji zwierząt. SLIDE może przejąć odpowiedzialność za bieżący monitoring wszystkich istotnych parametrów, warunkiem jest jedynie zasilanie go w dane. Dane zgromadzone w SLIDE są bezpieczne i dostępne tylko dla właściciela, jednocześnie dostępne są zawsze i wszędzie. Co najważniejsze System SLIDE umożliwia wczesne rozpoznanie zdarzeń niepożądanych, co pozwala na ogromne oszczędności.

Przykładowo:
- Sprzedaż zwierząt po kuracji antybiotykowej przed upływem karencji grozi utratą przychodu z całej partii - system SLIDE temu zapobiega,

- Nagły spadek konsumpcji paszy/wody może oznaczać problem zdrowotny przed wystąpieniem objawów chorobowych. System SLIDE potrafi przedwcześnie zidentyfikować problem.

- Wczesne wykrywanie i separowanie zwierząt agresywnych zapobiega rozwojowi ran i infekcji. 

Polityka Simplum

Właścicielem danych jest rolnik – ich wytwórca. System SLIDE służy jedynie do przechowywania tych danych i przelicza je na potrzeby bieżącej pracy. Wszelkie udostępnianie danych podmiotom trzecim możliwe jest jedynie za zgodą właściciela. SLIDE działa podobnie jak bank, który prowadzi konto dla klienta, ale nie jest właścicielem ani dysponentem jego środków. Technologia wykorzystana do opracowania systemu SLIDE jest: bezpieczna, nowoczesna, wydajna, elastyczna, niezawodna.

Co mówią hodowcy o systemie SLIDE

Gobarto – jako wiodący producent trzody chlewnej w Polsce dynamicznie się rozwijając i stawiając na innowacyjność wybraliśmy SLIDE z uwagi na kompleksowość systemu, jego elastyczność i możliwość automatyzowania wielu procesów. Na etapie decyzji istotne były również relacje z dostawcą, który oferuje szerokie wsparcie i elastyczność we współpracy, a także stale rozszerza paletę funkcji systemu i urządzeń wspierających produkcję i zarządzanie.

InterAgri – Bartosz Wojtczak – zarządzam 5 fermami w Wielkopolsce. utrzymującymi 2300 loch i ponad 2000 miejsc tuczowych  Szukaliśmy systemu, który umożliwi obsługę wielu lokalizacji, a jednocześnie będzie prosty i łatwy w obsłudze. Ponadto niezbędna była kompleksowość obejmująca wszystkie etapy naszej produkcji. SLIDE nam to zapewnił. Ważne dla nas jest także to, iż możemy zgłaszać uwagi techniczne pomagające bardziej dopasować system do potrzeb, a dostawca reaguje na bieżąco modyfikując konfigurację do naszej specyfiki.  

Dariusz Stachowski – moje stado liczy 150 loch, zarządzam remontem za pomocą SLIDE, jestem w stanie odtworzyć historię i rodowód każdej loszki i oceniać wydajność, a ponadto automatycznie wymieniam się danymi z moim dostawcą genetyki. Dzięki systemowi na bieżąco monitoruję wszystkie istotne dla mnie parametry i oszczędzam czas.