- Do chwili obecnej, decyzją Ministra, zostały uznane za krajowe dwa prywatne systemy jakości żywności: System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) „Kulinarne mięso wieprzowe” opracowany przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) opracowany przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” oraz Związek „Polskie Mięso” – poinformowało serwis farmer.pl Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z tym systemem wytwarzane jest mięso wieprzowe wysokiej powtarzalnej jakości, ze ściśle określonych ras świń. Zgodność produktu ze specyfikacją jest potwierdzana przez niezależny organ kontrolny. Obecnie trwają w Komisji Europejskiej prace nad uznaniem tych systemów za kwalifikujące do wsparcia w ramach działań: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „Działania informacyjne i promocyjne” objętych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- W ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” udzielana jest beneficjentom pomoc przez okres 5 lat w formie rocznej płatności, której maksymalna wysokość została ustalona na podstawie kosztów stałych wynikających z uczestnictwa producenta rolnego w danym systemie - informuje Biuro Prasowe MRiRW.