Jak wyjaśnia dyrektor Big Dutchman, systemy oczyszczania powietrza nie są jeszcze tak bardzo popularne w Polsce, jak np. w Niemczech. A dzieje się tak ponieważ za naszą zachodnią granicą brak ograniczenia produkcji szkodliwych gazów i kurzu w projekcie nowej chlewni może znacznie opóźnić, a czasami nawet uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę nowego obiektu.

Firma Big Dutchman posiada w ofercie systemy oczyszczania powietrza stosowane w celu ograniczenia emisji szkodliwych gazów. Jednym z nich jest system centralny, MagixX-P.

Przy zastosowaniu tego systemu wymagane jest wiązanie zużytego powietrza, zanim opuści chlewnię.Jest przetłaczane przez centralny oczyszczacz, który je filtruje.

Aby skutecznie rozdzielić powietrze z chlewni na ścianie filtrującej. System składa się z trzech poziomów oczyszczania. Pierwsza ściana filtrująca spryskiwana jest wodą przy pomocy różnych grup dysz. Dzięki temu unika się jej wyschnięcia i przywierania kurzu do filtra, a wskaźnik oddzielania kurzu wyraźnie wzrasta. Powietrze wpływa do ściany filtrującej, przez którą nieprzerwanie z góry na dół przepływa woda. Poprzez to kurz jest wymywany do dolnego zbiornika wody.

Dodatkowo na tym etapie część nieprzyjemnych zapachów zostaje wyfiltrowana, gdyż ich niewielka część jest związana z kurzem. Najcięższe cząstki kurzu opadają na dno zbiornika. W związku z tym musi być on opróżniany w regularnych odstępach czasu (co trzy miesiące).

Drugi poziom oczyszczania służy przede wszystkim do oddzielania amoniaku. Poprzez dodanie kwasów siarkowych współczynnik wytrącania amoniaku wyraźnie wzrasta. Amoniak znajdujący się w wodzie oczyszczającej zostaje związany chemicznie w siarczan amonu, dzięki czemu unikamy uwolnienia się NH3. Dozowanie kwasu odbywa się w zależności od wartości pH wody oczyszczającej poprzez automatyczną pompę dozującą. Kwasy muszą być składowane w pomieszczeniu zamykanym na klucz.

Trzeci poziom oczyszczania (biofiltr) składa się z kory, która służy do mikrobiologicznego przetwarzania nieprzyjemnych zapachów.