PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Sytuacja w branży trzody chlewnej z unijnej perspektywy

Sytuacja w branży trzody chlewnej  z unijnej perspektywy

Grupa Robocza oraz Doradca ds. Wieprzowiny, burzliwie omawiała aktualną sytuację w sektorze zbóż oraz produkcji wieprzowiny, a także apelowano do przedstawicieli Komisji Europejskiej o wsparcie i uruchomienie mechanizmów zapobiegających pogarszaniu się opłacalności produkcji trzody chlewnej w UE. W pracach obu grup uczestniczył POLSUS.Na spotkaniu z ekspertami Komisji Europejskiej przedstawiono aktualny stan na rynku trzody chlewnej. W latach 2008-2010 liczba loch populacji europejskiej znajdowała się na względnie stałym poziomie. Z prezentowanego raportu wynika, że rośnie obecnie popyt na prosięta, a to oznacza prognozowany wzrost liczby tuczników w ciągu najbliższych 4 miesięcy. W I i II kwartale 2011 spodziewany jest wzrost ubojów tuczników o około 1 proc.

Według ekspertów KE tegoroczna sytuacja w sektorze wieprzowiny nie jest aż tak trudna jak w 2007 r. Pasze nie osiągnęły rekordowego poziomu cen notowanego w sezonie 2007/08 a koszty transportu, powodowane w 2007 roku bardzo wysoką ceną ropy, nie są obecnie aż tak wysokie, jak w latach 2007- 2008 r. Absolutnie wyjątkową sytuacją jest fakt, że obecnie ceny wieprzowiny w Brazylii są wyższe od cen unijnych (160 euro/100 kg wobec 135 euro/ 100 kg), co głównie spowodowane jest różnicą w kursie walut (1 euro = 2,3 reala, a nie jak poprzednio 1 euro = 4 reale). Taka sytuacja nie będzie jednak trwała zbyt długo. Poza kursem walut, na cenę wieprzowiny mają wpływ także koszty produkcji i popyt na mięso, a te w pierwszym przypadku są w Brazylii niskie natomiast zapotrzebowanie na mięso rekordowo wysokie.
Komisja Europejska prognozuje lekki wzrost cen unijnej wieprzowiny w 2011 roku do poziomu 145 euro/100 kg. W 2010 roku zanotowano 10 proc. wzrost unijnego eksportu, do poziomu 1,66 mln ton, w porównaniu z rokiem 2009. UE eksportuje głównie mięso mrożone, a najważniejsi odbiorcy europejskiej wieprzowiny to Rosja, Japonia i Białoruś. Unijny import wieprzowiny na poziomie 29 872 ton pochodził w 2010 r. głównie z USA i Chile.

W wyniku prac grupy roboczej ds. wieprzowiny przy COPA/COGECA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych/Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej) pod przewodnictwem Antonio Tavares'a powstał specjalny wniosek, w którym wystosowano apel do Komisji Europejskiej o wsparcie dla branży w celu poprawy trudnej sytuacji unijnych hodowców i producentów trzody chlewnej. Wniosek umotywowano m. in. tym, że sektor wieprzowiny nie otrzymuje żadnej bezpośredniej pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i musi spełniać restrykcyjne wymogi środowiskowe oraz dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, co nie znajduje odzwierciedlenia w końcowej cenie żywca. Podkreślono fakt, że straty poniesione przez hodowców w latach 2007-2008 nie zostały pokryte przez zyski uzyskiwane w roku 2009 i pierwszym półroczu 2010 r. W związku z tym, hodowcy nadal nie odzyskali w pełni płynności finansowej, a już kolejny raz musieli zmierzyć się z gwałtownie rosnącymi kosztami produkcji, spowodowanymi wysokimi cenami pasz.

We wniosku skierowanym do Komisji stwierdzono, że unijna produkcja roślin białkowych jest zbyt niska by zaspokoić popyt sektora produkcji zwierzęcej. UE musi w związku z tym zapobiegać nagłym wzrostom cen importowanych surowców, które często są wynikiem spekulacji rynkowych. Europejscy rolnicy znajdują się w mniej korzystnej sytuacji w porównaniu z rolnikami z krajów trzecich, ponieważ ich koszty produkcji są znacznie wyższe, co związane jest z restrykcyjnymi standardami bezpieczeństwa żywności, środowiskowymi, dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz warunków pracy. W oparciu o przytoczone fakty grupa doradcza ds. wieprzowiny zwróciła się do KE z prośbą o:

Umocnienie narzędzi zarządzania rynkiem wieprzowiny w przyszłej WPR oraz wykorzystanie narzędzi promocji dostępnych w II filarze dla producentów trzody (np. dopłat do prywatnego przechowalnictwa, dopłat do eksportu itp.).
Ocenę możliwości uruchomienia środków, które pozwoliłyby hodowcom na przekwalifikowanie i odejście z sektora produkcji trzody.
Wprowadzenie planu białkowego, w którym rozwiązano by problem przypadkowej obecności GMO w importowanych paszach oraz zniesiono całkowity zakaz stosowania mączek mięsno-kostnych.

Zastosowanie środków zapobiegających dużym wahaniom cen oraz spekulacjom na rynku surowców rolnych.
Restrykcyjną ocenę oraz oszacowanie ekonomicznego wpływu wszelkich przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, których respektowanie jest kosztowne a nie ma odzwierciedlenia w cenie uzyskiwanej za żywiec.
Zaniechanie negocjacji kwot importowych w ramach umów handlowych z krajami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela), ponieważ unijne standardy nie są respektowane w tych krajach, a ceny importowanego mięsa czerwonego są znacznie niższe.

Poprawę funkcjonowania łańcucha produkcji żywności, a zwłaszcza zwiększenia przejrzystości (poprzez np. stosowanie dobrowolnego znakowania krajem pochodzenia) i ścisłego śledzenia zachowania detalistów, którzy często przyczyniają się do tego, że cena mięsa nie odzwierciedla trendu w kosztach produkcji.
Wsparcie i aktywne uczestnictwo w organizowanym przez prezydencję belgijską 3 grudnia br. spotkaniu, pt. Reflection Day (Dzień Refleksji), który mógłby być pierwszym z serii spotkań służących analizie sytuacji na rynku oraz opracowaniu planu działań do podjęcia w sektorze wieprzowiny.

Na wniosek hiszpańskiego parlamentarzysty Antonio Tavares'a o trudnej sytuacji, z którą obecnie zmagają się hodowcy i producenci trzody, zostanie w najbliższym czasie poinformowany także Parlament Europejskim na miniplenarnej sesji.

Podczas spotkania przedstawiono także aktualną sytuację na światowym rynku zbóż. Z raportu wynika, że zbiory pszenicy w UE osiągnęły poziom 136 mln ton, natomiast zbiory jęczmienia są prawie o 8 proc. mniejsze niż w roku ubiegłym, co jest spowodowane głównie redukcją powierzchni zasiewów a także niskimi cenami rynkowymi w sezonie 2009/2010 oraz wykluczeniem jęczmienia ze skupu interwencyjnego w sezonie 2010/2011. Potencjalny deficyt jęczmienia szacuje się w UE na 1,5 mln ton. W najbliższym czasie Komisja Europejska planuje rozpocząć uwalnianie zapasów z interwencji publicznej, w tym 88 tys. ton pszenicy oraz 2,7 mln ton jęczmienia. Podane ilości stanowią połowę unijnych zapasów interwencyjnych zbóż.

Zbiory pszenicy w Rosji i na Ukrainie były mniejsze w porównaniu z ubiegłym rokiem o odpowiednio 3 i 16 proc., co było spowodowane głównie warunkami pogodowymi. Prognozuje się natomiast bardzo dobre zbiory zbóż w Australii, w tym pszenicy na poziomie 23,9 mln ton, której Australia jest jednym z kluczowych dostawców na świecie. Ta informacja oraz stan światowych zapasów zbóż, powinny złagodzić obawy, co do podaży pszenicy na świecie. Zarówno Komisarz ds. Rolnictwa - Dacian Ciolos, jak i eksperci unijni ds. zbóż uważają, że obecna sytuacja na tym rynku jest lepsza niż w krytycznym sezonie 2007/08, a ich podaż uważa się za wystarczającą. Pomimo tego nadal utrzymują się wysokie cen zbóż paszowych.

Przedstawiciel hiszpańskiego sektora trzody - Miguel Higuera Pascual - zaprezentował raport z działań specjalnej grupy ds. kastracji, która opracowała tzw. wspólne stanowisko w sprawie kastracji świń, określane także jako deklaracja brukselska. W dokumencie tym pada propozycja zakończenia kastracji chirurgicznej bez znieczulenia począwszy od 1 stycznia 2012 r., natomiast zabiegu kastracji w ogóle od 2018 r. Przedstawicielka działu zajmującego się Dobrostanem Zwierząt w Generalnej Dyrekcji ds. Zdrowia i Konsumentów potwierdziła, że za toczącą się debatą na temat kastracji w UE nie kryje się inicjatywa ustawodawcza Komisji Europejskiej, która zakazywałaby prawnie wykonywania takich zabiegów. To wskazuje, że UE nie wprowadzi przepisów zakazujących chirurgicznej kastracji. Według niej branża powinna dążyć do dobrowolnej rezygnacji z procedury kastracji chirurgicznej jak najszybciej, aby spełnić oczekiwania europejskich konsumentów w kwestii humanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich.

Kolejną poruszaną kwestią było klonowanie, a dokładniej sprzedaż żywności pochodzącej od organizmów sklonowanych. EFSA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności) nie stwierdziła zagrożenia wynikającego ze spożywania klonów lub ich potomstwa. Takie wyniki naukowe uzyskano dla bydła i trzody chlewnej. Specjalna Grupa Etyczna KE stwierdziła z kolei, że nie ma podstaw do wyrażenia zgody na taką żywność w UE, pomimo że jest ona dozwolona w USA. Parlament Europejski jest zdecydowanie przeciwny wprowadzeniu na rynek europejski produktów od sklonowanych zwierząt i ich potomstwa. We wrześniu 2008 roku Parlament Europejski niemal jednogłośnie przyjął całkowity zakaz klonowania zwierząt dla celów komercyjnych. Zakaz nie dotyczy klonowania w celach badawczych, produkcji farmaceutyków czy też np. w ramach programów ratowania ginących gatunków. Wprowadzenie tymczasowego zakazu tłumaczy się wątpliwościami etycznymi i dobrostanem zwierząt, ponieważ organizmy sklonowane są bardziej podatne na choroby niż zwykłe zwierzęta. Aby uniknąć sporów z WTO (Światową Organizacją Handlu), Komisja zgadza się na import nasienia oraz zarodków pochodzących bezpośrednio z klonowania. Na importerów mają być jednak nałożone dodatkowe obowiązki, które zapewnią śledzenie takiego materiału reprodukcyjnego na rynku.

Ostatni omawiany punkt dotyczył emisji gazów cieplarnianych i tzw. dyrektywy NEC (National Emission Ceilings - Krajowe Pułapy Emisji), która jest w tej chwili dyskutowana i w ostatecznej formie opublikowana zostanie na początku roku 2012, ustalając dopuszczalne poziomy emisji amoniaku i pyłów do roku 2020. W aneksie dyrektywy dotyczącym amoniaku stwierdzono, że rolnictwo musi pozostać silną i opłacalną działalnością, a wdrożenie zbyt restrykcyjnych instrumentów w sprawie emisji amoniaku może prowadzić do ryzyka zmian w unijnej produkcji. Ponowna koncentracja na bezpieczeństwie żywnościowym i udziale UE w zaspokajaniu światowego zapotrzebowania na żywność oznacza, że utrzymanie produkcji rolnej będzie najważniejsze.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • oszukany przez ''unie'' 2011-02-19 15:53:14
    Unia umie wymagac i egzekwowac spelnienie tych wymogow od rolnikow unijnych , czego nie mozna powiedziec o kontrolowaniu zywnosci i produktow z jakich jest wytwarzana w krajach eksportujacych do uni.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.211.61
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.