Trudna sytuacja ma miejsce również w Niemczech, Danii i Holandii, gdzie pogłowie loch w grudniu 2012 r. w ujęciu rocznym spadło łącznie o 2,3 proc. Jest to jednak wolniejszy spadek niż w Polsce (spadek pogłowia o 10 proc.).

- W rezultacie, mniejsza podaż żywca na rynku UE i krajowym może wywierać presję w kierunku wzrostu cen na rynku. Prognozujemy zatem, że ceny żywca będą wysokie, a w lecie mogą osiągnąć poziom pomiędzy 5,5-6,1 zł/kg. Jednak pomimo powolnego odbicia się cen trzody nadal istnieje również ryzyko kontynuacji wzrostowej dynamiki cen pasz. Światowa produkcja zbóż w sezonie 2012/2013 była niska, co wpłynęło na wzrost cen zbóż i roślin oleistych. Dopiero w III kwartale można spodziewać się poprawy po stronie podaży, a zatem spadku cen zbóż i pasz. Te czynniki kosztowe powinny wpłynąć na poprawę opłacalności produkcji i zachęcić producentów na przełomie III i IV kwartału do stopniowej odbudowy pogłowia – oceniają analitycy Banku BGŻ.