Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych komentuje obecną sytuację w zakresie ASF, a także współpracę w tym obszarze z władzami na szczeblu lokalnym i centralnym.