Jednym z takich obiektów jest kompleks Halychyna Zahid umiejscowiony w zachodniej części Ukrainy w sąsiedztwie z takimi miastami jak Drohobycz i Lwów. To co podkreślają tamtejsi producenci - bliskie sąsiedztwo z Polską pozwala na import dobrej jakości dodatków paszowych.

Ferma powstała w 2008 r. wówczas stado podstawowe loch liczyło 1,9 tys. szt. Dzisiaj obsada jest ponad dwukrotnie większa do końca bieżącego roku stado ma liczyć 4,5 tys. loch. To nie koniec. Plany na 2014 r. mówią o wielkości 5 tys. loch. Całe stado, to genetyka Danbred.

Na tym obiekcie pracuje 236 pracowników. – Dużo pracy wymaga obsługa loch, w tym: sektora krycia, loch prośnych i porodówki. Wszystko znajduje się na fermie loch. Ten dział codziennie, w trakcie dnia obsługuje 20 osób. Nie przestajemy pracować w nocy, ta zmiana liczy 6 osób – mówił Peder Rom Nielsen, jeden z kierowników fermy Halychyna Zahid, podczas III Miedzynarodowego Forum Żywieniowego Firmy Josera, .

Oczywiście do wyżywienia tak ogromnego stada potrzebne jest spore zaplecze paszowe. Ferma posiada w sumie 4 tys. ha pól uprawnych, część ziem jest dzierżawiona część jest własnością firmy. Jednak zbiory z tych pól stanowią jedynie 30 proc. całych potrzeb paszowych fermy. Pozostała część zbóż i dodatki paszowe pochodzą z zakupu. Codziennie w obiekcie jest przygotowywanych 120 ton paszy z 11 różnych receptur. – Mamy jeszcze 30 proc. zapasu jeśli chodzi o nasze paszowe moce produkcyjne, więc nie obawiamy się powiększenia stada – podkreślał Nielsen.

To z czego najbardziej dumni są pracownicy fermy to bardzo dobre wyniki sekcji rozrodu. – W naszym stadzie  w tym roku nastąpił dosłowny baby boom jeżeli chodzi o urodzenia prosiąt . Tutaj spore znaczenie miała kontrola poziomu mikotoksyn w paszach – tłumaczył Peder Rom Nielsen.

Przytaczając jednocześnie dane – jak na razie w tym roku średni wynik żywo urodzonych prosiąt w miocie wynosi 16 szt. odsadzonych od jednej lochy 14,5 szt. Prognozujemy, że w tym roku uda nam się osiągnąć wynik 35 prosiąt odsadzonych od jednej lochy w ciągu roku. W poprzednich latach nie schodziliśmy poniżej 30 szt., ale ten rok, jak na razie jest wyjątkowo dobry.

Kolejny ukraiński kompleks jaki był prezentowany podczas Forum Żywieniowego Josery to ferma Danosha. Inwestycja została rozpoczęta w 2004 r. Całkowita produkcja zwierzęca ruszyła w 2006 r. razem z własną produkcją paszy.

Dzisiaj stado loch liczy 9,6 tys. loch, dalsze plany firmy mówią o powiększeniu stada nawet do 14 tys. loch w 2015 r.! Danosha uprawia około 10 tys. ha, z których zbiory są w pełni przeznaczane na paszę, pozostała część komponentów paszowych jest w ciągu roku dokupywana.

Co ciekawe, Danosha oprócz produkcji zwierzęcej stawia na produkcję biogazu. Zbudowała własną biogazownię o mocy 1MW. Poza produkcją energii elektrycznej, poferment z biogazowni jest używany jako nawóz na uprawianych polach. Radykalnie zmniejszyła się uciążliwość odoru z ferm, na co pozytywnie zareagowali mieszkańcy wiosek sąsiadujących z obiektami fermy jak i jej polami. Dodatkowo pracownicy fermy podkreślają że jest to w pełni zgodne z ich polityką firmy jeżeli chodzi o dbanie o ochronę środowiska.

Dalsze plany rozwojowe firmy sięgające 2015 r. mówią nie tylko o zwiększeniu stada loch ale równoległym poszerzaniu zaplecza paszowego, budowie kolejnych dwóch biogazowni oraz nowych ciągów produkcyjnych dla warchlaków i tuczników. Na te inwestycje firma chce przeznaczyć 600 mln hrywien.