Wczoraj rozpoczęła się kolejna, dwudziesta już edycja targów Ferma. Jak co roku, jednym z wydarzeń towarzyszącym targom, jest Forum Hodowli Trzody Chlewnej – seria wykładów poświęconych różnym aspektom produkcji żywca wieprzowego. Podczas konferencji nie zabrakło trudnych tematów, jak i zażartych dyskusji.

Spotkanie rozpoczął Grzegorz Brodziak – Prezes Zarządu firmy Poldanor S.A.. W niezwykle ciekawej prelekcji omówił ponad dwadzieścia lat funkcjonowania firmy w naszym kraju. Firma, do której należy kilkadziesiąt ferm trzody chlewnej, położonych głównie na Pomorzu, jest jednym z największych producentów żywca wieprzowego w kraju. Podczas prezentacji Grzegorz Brodziak omówił początki działania firmy, zmiany jakie nastąpiły w branży w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a także pokusił się o pewne prognozy na przyszłość.

W dalszej części spotkania dr Michał Thlon – specjalista z Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie - omówił najważniejsze szanse i zagrożenia, związane z ratyfikowaniem przez nasz kraj umów CETA i TTIP.

Kolejnym elementem spotkania była prelekcja wygłoszona przez Danutę Leśniak, z firmy Poldanor S.A. W swojej prezentacji przedstawiła ona najważniejsze bariery dla rozwoju towarowej produkcji trzody chlewnej w naszym kraju. Do największych z nich z pewnością należy zaliczyć nadmiernie rozrośniętą biurokrację, nadinterpretację przepisów przez władze odpowiedzialne za wydawanie stosownych zezwoleń, ale także zmiany społeczne jakie nastąpiły na wsiach. Budowa nowych obiektów coraz częściej napotyka opór lokalnych społeczności.

W dalszej części spotkania głos zabrał Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. W swojej prelekcji omówił on bieżącą sytuację producentów trzody chlewnej w kraju, a także wskazał na kierunki zmian zachodzące w branży.

Niezwykle ciekawym elementem spotkania było wystąpienie Pawła Wróbla – lekarza weterynarii specjalizującego się w chorobach trzody chlewnej. W obszernej prelekcji omówił on najważniejsze problemy i błędy popełniane w rozrodzie świń. Do najczęściej popełnianych błędów zaliczył między innymi nadużywanie preparatów hormonalnych, jak i niewłaściwe żywienie loch w poszczególnych etapach cyklu produkcji.

Podczas tegorocznej edycji Forum Hodowli Trzody Chlewnej nie zabrakło także tematów związanych z opłacalnością produkcji żywca wieprzowego. O aktualnej sytuacji producentów, i możliwościach jej poprawy mówił w swoim wystąpieniu dr Marian Kamyczek, z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach.

W ostatniej części spotkania głos zabrał Jędrzej Standar z firmy EW Nutrition, który w swojej prezentacji mówił na temat możliwości przeciwdziałania dysbiozie prosiąt.

Wystąpieniem, które wzbudziło żywiołowe reakcje zgromadzonych gości, była prelekcja wygłoszona przez Mariusza Tatkę. Specjalista z CDR Brwinów (oddział w Poznaniu) mówił o najważniejszych błędach, i najczęściej zadawanych pytaniach związanych z możliwości dofinansowania na rozwój produkcji prosiąt, w ramach PROW 2014 – 2020.

Jutro kolejny dzień konferencji. Nie zabraknie podczas niej z pewnością równie ciekawych wykładów, i emocjonujących dyskusji.

Streszczenia poszczególnych wykładów opublikujemy w najbliższych dniach na naszym portalu.