O sprawie informuje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej. W myśle decyzji Komisji Europejskiej, stosowany do tej powszechnie w paszach leczniczych dla prosiąt odsadzonych tlenek cynku, już wkrótce zniknie z rynku.

Decyzję o wycofania z użytku leczniczego tlenku cynku uzasadnia się wzmożoną emisją jonów tego metalu do środowiska. Jednocześnie brak możliwości stosowania preparatów opartych na bazie tej substancji może być poważnym utrudnieniem dla rolników. ZnO chroni przewód pokarmowy prosiąt przed biegunkami, które są problemem powszechnie spotykanym u prosiąt odsadzonych. Może być on stosowany jako jeden z komponentów pasz leczniczych. Co istotne, ogranicza on konieczność zastosowania antybiotyków, co ma ogromne znaczenie w ograniczeniu problemu lekooporności bakerii.

Jak informuje KZP-PTCh, państwa UE mają możliwość odroczenia zakazu stosowania, w sytuacji, gdy uznają one , iż brak ZnO wywrze negatywny wpływ na produkcję trzody chlewnej, lub brak jest środków mogących zastąpić preparaty na bazie cynku. Zdaniem przedstawicieli związku, wzrost liczby biegunek i podwyższony odsetek upadków prosiąt na odchowalni doprowadzi do wyraźnego zwiększenia kosztów produkcji prosiąt, co wskazuje na zasadność odroczenia zakazu stosowania tlenku cynku o 5 lat.